Обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: „„Ремонт на обект „Спортна зала „Стоян Николов““, гр. Етрополе”
03.04.2019
Повече