Обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на независим одит по изпълнение на дейностите и отчитането на разходите по проект: "Бъди активен - избери твоя спорт и се забавлявай" изпълняван от Министерство на младежта и спорта по Решение за предоставяне на БФП № 2018-0599/001-001 на Европейската комисия, съфинансиран по програма "Еразъм+" съгласно изискванията на Управляващия орган на програма Еразъм+ ”
05.11.2018
Повече