Пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на топлинна енергия за нуждите на Министерство на младежа и спорта”
31.10.2017
Повече