Договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско и средно напрежение за нуждите на министерството на младежта и спорта”
26.09.2017
Повече