Пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Хотелски настанявания в София и страната на външни за администрацията на Министерството на младежта и спорта лица (включително чуждестранни лица), когато разходите са за сметка на бюджета на ММС; хотелски настанявания в страната за групови мероприятия; конферентни и ресторантьорски услуги в София и страната във връзка с международни мероприятия”
11.06.2019
Повече