Обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: „„Изготвяне на визия, изработване, брандиране и доставка на рекламни, информационни и представителни материали, свързани с дейностите на политическия кабинет, всички дирекции на Министерството на младежта и спорта и проектите на министерството по Програми на ЕС за 2018 г.”
07.03.2018
Повече