Обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хардуерно оборудване, софтуерни лицензи, инсталация, конфигуриране и гаранционно обслужване”
17.10.2019
Повече