Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation Links
БЪЛГАРСКА ДЖУ ДЖИЦУ ФЕДЕРАЦИЯ
Рег-БСФ1-089
Дата на рег в НР21.10.2004 г.
Лицензия No002497
Издадена на21.10.2004 г.
Валидна до21.10.2020 г.
Седалищегр. София
Пощ код1040
Адресул. Мила Родина 17 ет.1
ПредседателТомо Цветанов Борисов
Телефон9825892 Меги Дилкова, 0898706780-Тони Петров
Фирм-дело2879
Год-регистация2004
Пререгистрация07.04.2016
Факс9791887
E-mailju-Іjitsu@abv.bg
Интернет адрес www.bjjf.org
ЕИК по Булстат131223372
Международна спортна организацияJU-JITSU EUROPEAN UNION
Член на УС 1Тони Иванов Петров - вицепрезидент
Член на УС 2Русалин Антонов Русалинов-вицепрезидент
Член на УС 3Николай Емилов Христов
Член на УС 4Генчо Вълков Христов
Член на УС 5Христо Йорданов Христов
Член на УС 6Георги Димитров Шапков
Член на УС 7
Член на УС 8
Член на УС 9
Член на УС 10
Член на УС 11
Член на УС 12
Член на УС 13
Член на УС 14
Член на УС 15
Член на УС 16
Член на УС 17
Член на УС 18
Член на УС 19
Член на УС 20
Представителство:Томо Борисов-президент, в негово отс. Р. Русалинов и Т. Петров -вицепрезиденти и ген. секретар М. Несторов, заедно и поотделно
Рег по чл 2 ЗЮЛНЦобществена полза
Регистрация вСГС
Партида11252
Регистър5
Том214
Страница100
Рег в ЦР на М-во правосъдие20040413003
Заповед № - издаване599
Заповед № - подновяванеРД-10-17
Дата заповед - подновяване08.12.2016 г.
Дата подновяване21.10.2016 г.
 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2018 Министерство на младежта и спорта