Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation Links
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ПОДВОДНИ СПОРТОВЕ
Рег-БСФ1-087
Дата на рег в НР17.6.2004 г.
Лицензия No002493
Издадена на17.6.2004 г.
Валидна до17.6.2020 г.
Седалищегр. София
Пощ код1000
Адресбул. Васил Левски 75
ПредседателАтанас Иванов Катрафилов
Телефон 0888327410 Злати Коларов 0885656059 0888327410 Злати Коларов
Фирм-дело25817
Год-регистация1992
Пререгистрация14.05.2015
Факс9745408
E-mailadm-bulf02@cmas.org
Интернет адресwww.bust.info
ЕИК по Булстат131182648
Международна спортна организацияWORLD UNDERWATER FEDERATION
Член на УС 1Злати Атанасов Коларов
Член на УС 2Ивайло Василев Силяновски
Член на УС 3Димитър Петков Фрнгов
Член на УС 4Ивайло Тодоров Иванов
Член на УС 5Марио Пенев Христов
Член на УС 6Михаил Райков Денев
Член на УС 7
Член на УС 8
Член на УС 9
Член на УС 10
Член на УС 11
Член на УС 12
Член на УС 13
Член на УС 14
Член на УС 15
Член на УС 16
Член на УС 17
Член на УС 18
Член на УС 19
Член на УС 20
Представителство:Атанас Иванов Катрафилов - Президент и председател на УС
Рег по чл 2 ЗЮЛНЦобществена полза
Регистрация вСГС
Партида536
Регистър5
Том9
Страница95
Рег в ЦР на М-во правосъдие20040212012
Заповед № - издаване385
Заповед № - подновяванеРД-10-13
Дата заповед - подновяване14.11.2016 г.
Дата подновяване17.6.2016 г.
 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2018 Министерство на младежта и спорта