Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation Links
ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТ ЗА ХОРА СЪС ЗРИТЕЛНИ УВРЕЖДАНИЯ
Рег-БСФ2-013
Дата на рег в НР27.3.2012 г.
Лицензия No002528
Издадена на27.3.2012 г.
Валидна до27.3.2022 г.
Седалищегр. София
Пощ код1309
Адресул. Найчо Цанов 172
ПредседателИван Димитров Янев
Телефон0888319288
Фирм-дело2998
Год-регистация2007
Пререгистрация06.01.2015
Факс028127049
E-mailfshzubg@gmail.com
Интернет адрес
ЕИК по Булстат175294727
Международна спортна организацияМеждународна спортна федерация на незрящите/ международна асоциация по брайлов шах
Член на УС 1Борислав Георгиев Лазаров
Член на УС 2Петър Запрянов Дечев
Член на УС 3Добромир Йорданов Удрев
Член на УС 4Стела Стефчова Стефанова
Член на УС 5
Член на УС 6
Член на УС 7
Член на УС 8
Член на УС 9
Член на УС 10
Член на УС 11
Член на УС 12
Член на УС 13
Член на УС 14
Член на УС 15
Член на УС 16
Член на УС 17
Член на УС 18
Член на УС 19
Член на УС 20
Представителство:Иван Димитров Янев -Председател на УС
Рег по чл 2 ЗЮЛНЦобществена полза
Регистрация вСГС
Партида13933
Регистър5
Том295
Страница55
Рег в ЦР на М-во правосъдие20080306047
Заповед № - издаванеРД-10-6
Заповед № - подновяванеРД-10-1
Дата заповед - подновяване22.3.2018 г.
Забележка
 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2020 Министерство на младежта и спорта