Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation Links
КЛУБ ПО КРИКЕТ "КОВАЧИТЕ - ГАБРОВО"
ID699
Вх No в НР09-00-2008
Рег № в НР1-094-013
Дата рег в НР09.6.2010 г.
Спорткрикет
НаименованиеКЛУБ ПО КРИКЕТ "КОВАЧИТЕ - ГАБРОВО"
Седалищегр. Габрово
ОбластГаброво
Рег по чл 2 на ЗЮЛНЦобществена полза
ОбщинаГаброво
ПредседателИвайло Христов Кацарски
Приет за член в БСФ08.06.2010
ЕИК по Булстат175851973
Пощ код5300
Адресул. "Смърч" №1, ет.1, ап.3
Телефон0888 24 33 51
ПК
Регистриран вГабровски ОС
Ф дело7
Год регистрация2010
Партида63
Том9
Регистър26
Страница195
Рег в ЦР на М-во правосъдието20100504013
Санкции
ПредставителствоИвайло Христов Кацарски
Удостоверение No3975/11.06.2010
 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2020 Министерство на младежта и спорта