Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation Links
КРИКЕТ КЛУБ ЛИДЕР
ID6670
Вх No в НР09-00-1387
Рег № в НР1-094-021
Дата рег в НР30.1.2017 г.
Спорткрикет
НаименованиеКРИКЕТ КЛУБ ЛИДЕР
Седалищес. Горна Малина
ОбластСофия-област
Рег по чл 2 на ЗЮЛНЦобществена полза
ОбщинаГорна Малина
ПредседателСимеон Петров Симеонов
Приет за член в БСФ26.01.2017
ЕИК по Булстат177105449
Пощ код2131
Адресул. "26та" 11
Телефон0898976078
ПК
Регистриран вСофийски окръжен съд
Ф дело86
Год регистрация2016
Партида922
Том34
Регистър5
Страница2
Рег в ЦР на М-во правосъдието20161222017
Санкции
ПредставителствоСимеон Петров Симеонов
Удостоверение No6887/23.02.2017
 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2020 Министерство на младежта и спорта