Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation Links
НАЦИОНАЛНА КРИКЕТ АКАДЕМИЯ
ID6601
Вх No в НР09-00-2593/2
Рег № в НР1-094-020
Дата рег в НР27.12.2016 г.
Спорткрикет
НаименованиеНАЦИОНАЛНА КРИКЕТ АКАДЕМИЯ
Седалищегр. София
ОбластСофия-област
Рег по чл 2 на ЗЮЛНЦобществена полза
ОбщинаСтолична
ПредседателДанаил Людмилов Тренев
Приет за член в БСФ08.03.2016
ЕИК по Булстат176948293
Пощ код1799
АдресСтудентски град, бл.70, офис 204Б
Телефон0898976078
ПК
Регистриран вСГС
Ф дело693
Год регистрация2015
Партида21962
Том461
Регистър5
Страница50
Рег в ЦР на М-во правосъдието20160107019
Санкции
ПредставителствоДанаил Людмилов Тренев
Удостоверение No6849/04.01.2017
 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2020 Министерство на младежта и спорта