Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation Links
СДРУЖЕНИЕ "КРИКЕТ КЛУБ ПРАВЕЦ"
ID6086
Вх No в НР09-002854
Рег № в НР1-094-019
Дата рег в НР03.6.2015 г.
Спорткрикет
НаименованиеСДРУЖЕНИЕ "КРИКЕТ КЛУБ ПРАВЕЦ"
Седалищегр. Правец
ОбластСофия-област
Рег по чл 2 на ЗЮЛНЦобществена полза
ОбщинаПравец
ПредседателРумен Илиев Гунински
Приет за член в БСФ28.05.2015
ЕИК по Булстат176842429
Пощ код2161
Адресул. Цветко Вълков № 6
Телефон0888872612
ПК
Регистриран вСофийски ОС
Ф дело40
Год регистрация2015
Партида
Том23
Регистър778
Страница130
Рег в ЦР на М-во правосъдието20150331008
Санкции
ПредставителствоРумен Илиев Гунински
Удостоверение No6375/04.06.2015
 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2020 Министерство на младежта и спорта