Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation Links
БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТСКИ КРИКЕТ СЪЮЗ
ID5836
Вх No в НР09-00-5086
Рег № в НР1-094-017
Дата рег в НР05.11.2014 г.
Спорткрикет
НаименованиеБЪЛГАРСКИ СТУДЕНТСКИ КРИКЕТ СЪЮЗ
Седалищегр. София
ОбластСофия-град
Рег по чл 2 на ЗЮЛНЦобществена полза
ОбщинаСтолична
ПредседателКамелия Атанасова Атанасова
Приет за член в БСФ20.10.2014
ЕИК по Булстат176692883
Пощ код1700
Адресж.к. Студентски град, бл. 70, офис 402
Телефон0898 413 294
ПК
Регистриран вСГС
Ф дело98
Год регистрация2014
Партида20697
Том429
Регистър5
Страница130
Рег в ЦР на М-во правосъдието20140915012
Санкции
ПредставителствоКамелия Атанасова Атанасова
Удостоверение No6154/10.11.2014
 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2020 Министерство на младежта и спорта