Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation Links
КРИКЕТ КЛУБ ВАРВАРИТЕ
ID5835
Вх No в НР09-00-5086
Рег № в НР1-094-016
Дата рег в НР05.11.2014 г.
Спорткрикет
НаименованиеКРИКЕТ КЛУБ ВАРВАРИТЕ
Седалищегр. София
ОбластСофия-град
Рег по чл 2 на ЗЮЛНЦобществена полза
ОбщинаСтолична
ПредседателПавел Невенков Велков
Приет за член в БСФ20.10.2014
ЕИК по Булстат176688828
Пощ код1700
Адресж.к. Студенстки град, бл. 70, офис 204 Б
Телефон0892 299 725
ПК
Регистриран вСГС
Ф дело273
Год регистрация2014
Партида20857
Том433
Регистър5
Страница135
Рег в ЦР на М-во правосъдието20140618013
Санкции
ПредставителствоПавел Невенков Велков
Удостоверение No6153/10.11.2014
 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2020 Министерство на младежта и спорта