Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation Links
КРИКЕТ КЛУБ АКАДЕМИК-СОФИЯ
ID5606
Вх No в НР09-00-5419
Рег № в НР1-094-015
Дата рег в НР19.12.2013 г.
Спорткрикет
НаименованиеКРИКЕТ КЛУБ АКАДЕМИК-СОФИЯ
Седалищегр. София
ОбластСофия-град
Рег по чл 2 на ЗЮЛНЦобществена полза
ОбщинаСтолична
ПредседателВаньо Каменов Найденов
Приет за член в БСФ08.12.2013
ЕИК по Булстат176598195
Пощ код1000
Адреср-н Студентски НСА Васил Левски бл.70 ет.1 ап.125
Телефон0899 976 077
ПК
Регистриран вСГС
Ф дело487
Год регистрация2013
Партида
Том
Регистър
Страница
Рег в ЦР на М-во правосъдието20131112004
Санкции
ПредставителствоВаньо Каменов Найденов
Удостоверение No5933/30.12.2013
 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2020 Министерство на младежта и спорта