Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation Links
ССКЕ "БАГАИН"
ID3656
Вх No в НР1021
Рег № в НР1-028-020
Дата рег в НР25.2.2003 г.
Спортджудо
НаименованиеССКЕ "БАГАИН"
Седалищегр. Силистра
ОбластСилистра
Рег по чл 2 на ЗЮЛНЦобществена полза
ОбщинаСилистра
ПредседателНеделчо Цвятков Цвятков
Приет за член в БСФ05.09.1994
ЕИК по Булстат118029665
Пощ код7500
Адресул.Изворите стадион Луи Айер
Телефон086 52401
ПК
Регистриран вСилистренски ОС
Ф дело250
Год регистрация1993
Партида19
Том1
Регистър
Страница64
Рег в ЦР на М-во правосъдието20031002034
Санкции
ПредставителствоНеделчо Цвятков Цвятков
Удостоверение No3363/4.06.2009
 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2019 Министерство на младежта и спорта