Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation Links
КРИКЕТ КЛУБ НСА
ID2344
Вх No в НР09-00-401
Рег № в НР1-094-001
Дата рег в НР08.2.2008 г.
Спорткрикет
НаименованиеКРИКЕТ КЛУБ НСА
Седалищегр. София
ОбластСофия-град
Рег по чл 2 на ЗЮЛНЦобществена полза
ОбщинаСтолична
ПредседателМишра Пракаш Чандра
Приет за член в БСФ17.05.2002
ЕИК по Булстат130649294
Пощ код1710
АдресСтудентски град бл.70 ап.402 Б
Телефон0888518025
ПК
Регистриран вСГС
Ф дело10014
Год регистрация2001
Партида
Том128
Регистър9028
Страница180
Рег в ЦР на М-во правосъдието20050412019
Санкции
ПредставителствоМишра Пракаш Чандра
Удостоверение No5950/16.01.2014
 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2020 Министерство на младежта и спорта