Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation Links
КРИКЕТ КЛУБ ВТУ Т. КАБЛЕШКОВ
ID2069
Вх No в НР09-00-401
Рег № в НР1-094-002
Дата рег в НР08.2.2008 г.
Спорткрикет
НаименованиеКРИКЕТ КЛУБ ВТУ Т. КАБЛЕШКОВ
Седалищегр. София
ОбластСофия-град
Рег по чл 2 на ЗЮЛНЦобществена полза
ОбщинаСтолична
ПредседателДиана Николова Пеева
Приет за член в БСФ17.05.2002
ЕИК по Булстат130652618
Пощ код1574
Адресул. "Гeo Милев" 158
Телефон0889567236
ПК
Регистриран вСГС
Ф дело10015
Год регистрация2001
Партида
Том128
Регистър9029
Страница190
Рег в ЦР на М-во правосъдието2005041020
Санкции
ПредставителствоДиана Николова Пеева
Удостоверение No5951/16.01.2014
 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2020 Министерство на младежта и спорта