Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation Links
КЛУБ ПО БЕЙЗБОЛ И СОФТБОЛ "БИЗОНИТЕ"
ID1715
Вх No в НР09-00-401
Рег № в НР1-094-008
Дата рег в НР08.2.2008 г.
Спорткрикет
НаименованиеКЛУБ ПО БЕЙЗБОЛ И СОФТБОЛ "БИЗОНИТЕ"
Седалищегр. Благоевград
ОбластБлагоевград
Рег по чл 2 на ЗЮЛНЦобществена полза
ОбщинаБлагоевград
ПредседателЯсен Александров Неделчев
Приет за член в БСФ29.01.2008
ЕИК по Булстат001074990
Пощ код2700
АдресАмерикански университет
Телефон073/ 80396
ПК
Регистриран вБлагоевградски ОС
Ф дело1444
Год регистрация1993
Партида19
Том1
Регистър55
Страница38
Рег в ЦР на М-во правосъдието200301008
Санкции
ПредставителствоЯсен Александров Неделчев
Удостоверение No2965/20.02.2008
 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2020 Министерство на младежта и спорта