Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation Links
КБСК "ТИТАНИТЕ"
ID1589
Вх No в НР09-00-401
Рег № в НР1-094-007
Дата рег в НР08.2.2008 г.
Спорткрикет
НаименованиеКБСК "ТИТАНИТЕ"
Седалищегр. Варна
ОбластВарна
Рег по чл 2 на ЗЮЛНЦобществена полза
ОбщинаВарна
ПредседателБоян Тодоров Атанасов
Приет за член в БСФ29.01.2008
ЕИК по Булстат103806656
Пощ код9000
Адресул.Петко Ю. Тодоров №9 вх.2 ет. 2 ап. 16
Телефон052/ 634424
ПК
Регистриран вВарненски ОС
Ф дело663
Год регистрация2003
Партида23
Том30
Регистър5
Страница90
Рег в ЦР на М-во правосъдието20030424003
Санкции
Представителство Боян Тодоров Атанасов
Удостоверение No2964/20.02.2008
 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2020 Министерство на младежта и спорта