Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation Links

Регистър на спортните клубове

Търсене Въведете желаните критерии за търсене и натиснете бутон 'Търсене'.
Наименование: Седалище: Област: Булстат:
БСФ
 
Няма намерени материали по зададените критерии за търсене.
 Рег № в НРДата рег в НРНаименованиеСедалищеСпортРег по чл 2 на ЗЮЛНЦРег в ЦР на М-во правосъдиетоЕИК по БулстатПриет за член в БСФФирм. дело
Няма информация

* Данните за настъпили промени се публикуват след представяне на официален документ от лицензирана спортна организация.

 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2020 Министерство на младежта и спорта