Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Проекти

ПРОЕКТ "ИНТЕГРИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ (ИИСДА) - ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ"

Проекта е финансиран по ОПАК и изпълняван от администрацията на Министерски съвет.

Бюлетин 1| Бюлетин 2 | Бюлетин 3 | Бюлетин 4 Бюлетин 5 | Бюлетин 6 | Бюлетин 7 | Бюлетин 8 | Бюлетин 9 | Бюлетин 10
 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2019 Министерство на младежта и спорта