Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Програми
предишна стр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 следваща стр.
предишна стр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 следваща стр.
Подпрограма 2 – Национални младежки инициативи и кампании,
по следните тематични области:
Тематична област 4. Активизиране на младите хора в малките населени места.
Тематична област 5. Младежко предприемачество.
Подпрограма 2 – Национални младежки инициативи и кампании,
по следните тематични области:
Тематична област 2. Развитие и признаване на младежката работа
Тематична област 4. Активизиране на младите хора в малките населени места
Тематична област 5. Младежко предприемачество
/Утвърдена със Заповед № РД-09-642/06.10.2014 г. и изм. и доп. със Заповеди № РД-09-2/05.01.2015 г., № РД-09-437/04.09.2015 г., № РД-09-340/03.06.2016 г. № РД-09-392/22.06.2017г. и РД-09-613/13.12.2018г./
 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2019 Министерство на младежта и спорта