Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Програми
предишна стр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 следваща стр.
предишна стр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 следваща стр.
Направление 2 - Тема „Превенция на различни форми на зависимости (наркотици, тютюнопушене, алкохол, интернет, видео игри и др.)“
Направление 1 - Тема „Превенция на агресията сред младите хора“ (насилие, език на омраза, дискриминация, расизъм и др.)
Подпрограма 2 – Национални младежки инициативи и кампании
по следните тематични области:
Тематична област 1 „Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи“
Тематична област 2 „Развитие и признаване на младежката работа“
Tематична област 4 „Активизиране на младите хора в малките населени места“
 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2020 Министерство на младежта и спорта