Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Програми

Програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2018 г.

Програма | Обява за кандидатстване | Указания за разработване на проекти | Система за вътрешен мониторинг | Договор за финансиране | Образец 1 - Финансова идентификация | Документи за кандидатстване


Заповеди относно одобрените и неодобрените за финансиране проектни предложения:
    О Д О Б Р Е Н И  |  Н Е О Д О Б Р Е Н И


Заповеди относно одобрените и неодобрените за финансиране проектни предложения по Направление 2 на програмата: 
    О Д О Б Р Е Н И  |  Н Е О Д О Б Р Е Н И


Заповеди относно одобрените и неодобрените за финансиране проектни предложения по Направление 3 на програмата: 
    О Д О Б Р Е Н И  |  Н Е О Д О Б Р Е Н И
 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2019 Министерство на младежта и спорта