Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Програми

Програма „Спорт за деца в риск" за 2020 г.

Програма за 2020 г.

Документи за кандидатстване:
Заявление | Декларация за липса на задължения | Финансова идентификация | Писмо за партньорство | Биографична справка |
План-график на спортни занимания | Финансова обосновка | Декларация за избягване на двойно финансиране |
Декларация на родител | Формуляр на проект за кандидатстване - Приложение 1

Документи към одобрените проекти:
Финансов план | Формуляр на съдържателен отчет | Финансов отчет | Анкетна карта | Контролен лист за извършена проверка

08.05.2020 г.
Списък на одобрените проекти по Програма "Спорт за деца в риск" за 2020 г., съгласно Заповед № РД-09-204/11.03.2020 г. на министъра на младежта и спорта  

29.05.2020 г.
Писмо с указания за процедура по сключване на договори със спортните клубове, с одобрени проекти по Програмата
Писмо с указания за отчитане на средствата по одобрени проекти на спортни клубове
 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2020 Министерство на младежта и спорта