Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Програми

Образци на формуляри за кандидатстване, съпътстващи документи и процедура за кандидатстване с проектни предложения по Национална програма за младежта (2016-2020) за 2016 г.

Обяви - Подпрограма 1 | Подпрограма 2

Договор за финансиране - Подпрограма 1 | Подпрограма 2

Насоки за кандидатстване


Списък на образците на формуляри и документи по НПМ 2016 - 2020

1. Указания за разработване, изпълнение и отчитане на проекти

2. Документи за кандидатстване

3. Формуляри за оценка на проектни предложения

4. Формуляри за отчитане на проекти

5. Други формуляри

6. Примерен образец - Споразумение за партньорство

НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ !
   
     Министерството на младежта и спорта предоставя на заинтересованите организации и/или неформални младежки групи образци на документи за кандидатстване по Националната програма за младежта (2016-2020) без заложени формули за изчисление във формулярите във формат .xlsx. 

1. Указания за разработване, изпълнение и отчитане на проекти

2.Документи за кандидатстване

3. Формуляри за оценка на проектни предложения

4. Формуляри за отчитане на проекти 


НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ !  

    Информация за одобрени и не одобрени за финансиране проектни предложения по Национална програма за младежта (2016-2020) за 2016 г. по Подпрограма 2:

Заповед за одобрени за финансиране проектни предложения | Заповед за проектни предложения, които няма да бъдат финансирани

Информация за одобрени и не одобрени за финансиране проектни предложения по Национална програма за младежта (2016-2020) за 2016 г. по Подпрограма 1:

Заповед за проектни предложения, които няма да бъдат финансирани: РД-09-685/09.12.2016

Заповеди за одобрени за финансиране проектни предложения: РД-09-686/09.12.2016РД-09-704/13.12.2016 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2019 Министерство на младежта и спорта