Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Програми

"Спорт за децата в свободното време" за 2019 г.

Дирекция "Управление на спорта за всички" 


Указател с имената, адресите и телефоните за контакти на експертите на ММС за административните области

Програма


Документи за кандидатстване:

Заявление | Формуляр | Декларация | Финансова идентификация | Писмо за партньорство | Биографична справка | План - график | Финансова обосновка на исканите средства | Декларация за избягване на двойно финансиране


Документи към одобрените проекти:

Финансов план | Формуляр на съдържателен отчет | Финансов отчет | Контролен лист за проверка | Анкетна карта


Указания относно процедура по сключване на договори

Указания относно процедура по отчитане на средствата


01.03.2019 г.
Списък на спортните клубове с одобрени проекти по Програмата СДСВ 2019 г. 
(съгласно Заповед № РД-09-92/28.02.2019 г., изм. със Заповед № РД-09-185/15.04.2019 г.)
 

17.05.2019 г.
Списък с телефони за контакт на спортните клубове с одобрени проекти по Програма "Спорт за децата в свободното време" за 2019 г.
 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2020 Министерство на младежта и спорта