Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Програми

Програма "Еразъм+" за 2018 г.

    Покана за представяне на проектни предложения по Програма "Еразъм+" за 2018 г.:
    На 25.10.2017г. е публикувана новата покана за представяне на предложения за 2018г. по Програма „Еразъм +“. Всички публични или частни органи, които осъществяват дейност в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, могат да кандидатстват за финансиране по програма „Еразъм+“. Сроковете за подаване на заявления по отделните Ключови дейности приключват в периода от 01.02.2018г. до 04.10.2018г. в зависимост от съответните дейности. Общият бюджет, предвиден за настоящата покана за представяне на предложения, възлиза на 2 490,9 милиона евро. 
    Подробните условия на настоящата покана за представяне на предложения, включително приоритетите, можете да намерите в ръководството за програма „Еразъм+“ на следния адрес в интернет: 
                http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_bg
 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2019 Министерство на младежта и спорта