Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Програми

Национална програма за младежта (2016-2020) за 2018 г.

Програма | Обява за кандидатстване | Указания за разработване на проекти | Приложения към указанията | Договор за финансиране | Документи за кандидатстване

Заповеди относно одобрени и неодобрени за финансиране проектни предложения по НПМ - Подпрограма 2:
    О Д О Б Р Е Н И  |  Н Е О Д О Б Р Е Н И
 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2019 Министерство на младежта и спорта