Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Програми

„Програма за развитие на спорта за всички“ за 2020 г.

Дирекция "Спорт за всички и спорт за учащи" 


Програма


Документи за кандидатстване:
Заявление | Формуляр | Декларация за липса на задължения | Финансова идентификация |
Финансова обосновка на исканите средства


Документи към одобрените проекти:
Финансов план - Приложение №1 към договор | Декларация за избягване на двойно финансиране | Съдържателен отчет за дейността | Отчет за разходване на средствата | Финансов отчет за целевото разходване на средствата | Протокол за проведено състезание/проява от ДСК | Контролен лист за проверка | Справка за прояви


28.02.2020 г.
Указания относно процедура по отчитане на средствата по програма ПРСВ за 2020 г.

04.06.2020 г.
Информация за спортните федерации с одобрени проекти по Програмата, съгласно заповед № РД-09-76/29.01.2020 г., заповед № РД-09-159/13.02.2020 г. и заповед № РД-09-189/04.03.2020 г. на министъра на младежта и спорта. 
 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2020 Министерство на младежта и спорта