Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Програми

"Спорт за децата в свободното време" 2014 г.

Програма за осигуряване на безплатни спортни занимания на деца.


Дирекция "Масов спорт"

Указател с имената, адресите и телефоните за контакти на експертите на ММС за административните области


Програма

Информация за одобрените проекти на спортни клубове по програма "Спорт за децата в свободното време" за 2014 г. и телефони за връзка

Списък на одобрените проекти на спортни клубове по програма "Спорт за децата в свободното време" за 2014 г.

    Документи към одобрените проекти по направление „Начално обучение по вид спорт”:
Финансов план, Декларация за избягване на двойно финансиранеПисмо (изх. № 09-00-106/13.01.2014 г.) с указания за отчитане на предоставените средства, Информационен лист, Формуляр на съдържателен отчет, Финансов отчет, Контролен лист за проверка, Анкетна карта.

Документи към одобрените проекти по направление „Спортни занимания през ваканциите”:
Финансов планДекларация за избягване на двойно финансиранеПисмо (изх. № 09-00-106/13.01.2014 г.) с указания за отчитане на предоставените средства, Информационен лист, Формуляр на съдържателен отчет, Финансов отчет, Контролен лист за проверка, Анкетна карта. 

 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2020 Министерство на младежта и спорта