Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Програми

"Спорт за децата в свободното време" 2015 г.

Програма за осигуряване на безплатни спортни занимания за деца

 

Дирекция "Спорт за всички и регионална координация"

Указател с имената, адресите и телефоните за контакти на експертите на ММС за административните области

Програма

Информация за одобрените проекти на спортни клубове по програма "Спорт за децата в свободното време" за 2015 г. и телефони за връзка

Документи за кандидатстване по направление "Начално обучение по вид спорт":
Заявление | Формуляр | Декларация | Финансова идентификация | Писмо за партньорство | Биографична справка | План-график

Документи за кандидатстване по направление  "Спортни занимания през ваканцията":
Заявление | Формуляр | Декларация | Финансова идентификация | Писмо за партньорство | Биографична справка | План-график


Документи към одобрените проекти по направление „Начално обучение по вид спорт”:
Финансов план | Декларация за избягване на двойно финансиране | Информационен лист |
Формуляр на съдържателен отчет | Финансов отчет | Контролен лист за проверка | Анкетна карта | 
Писмо (изх. № 09-00-5850/23.12.2014 г.) с указания за подписване на договор и изготвяне на финансов план
Писмо (изх. № 09-00-50/09.01.2015 г.) с указания за отчитане на предоставените средства


Документи към одобрените проекти по направление „Спортни занимания през ваканциите”:
Финансов планДекларация за избягване на двойно финансиране | Информационен лист | Формуляр на съдържателен отчет | Финансов отчет | Контролен лист за проверка | Анкетна карта | 
Писмо (изх. № 09-00-5850/23.12.2014 г.) с указания за подписване на договор и изготвяне на финансов план | 
Писмо (изх. № 09-00-50/09.01.2015 г.) с указания за отчитане на предоставените средства 

 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2020 Министерство на младежта и спорта