Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Програми

„Програма за развитие на спорта за хора с увреждания“ за 2019 г.

Дирекция "Управление на спорта за всички" 

Указател с имената, адресите и телефоните за контакти на експертите на ММС за административните области

Програма


Документи за кандидатстване:
Заявление | Формуляр | Декларация | Декларация по ЗОП | Приложение A | Приложение Б | Приложение В | Приложение Г | Биографична справка


Документи към одобрените проекти:
Съдържателен отчет | Индикативен отчетПротокол | Финансов отчетЗаявка за превод на средства  | Справка за прояви | Справка за теренни и лабораторни изследвания | Справка за наеми | Контролен лист за проверка- спортна подготовка | Контролен лист за проверка- състезания от ДСК | Контролен лист за проверка- спортни заниманияДоговор спортист | Договор личен треньор | Договор длъжностно лице | Приложение А към Договор | Приложение Б към Договор | Анкетна карта


Указания относно процедура по отчитане на средствата

 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2019 Министерство на младежта и спорта