Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Програми

Програма "Спорт за децата в свободното време" 2017 г.

Програма за осигуряване на безплатни спортни занимания за деца


Дирекция "Спорт за всички и регионална координация"


Указател с имената, адресите и телефоните за контакти на експертите на ММС за административните области


Програма


Документи за кандидатстване

Заявление | Формуляр | Декларация | Финансова идентификация | Писмо за партньорство | Биографична справка | План график | Финансова обосновка на исканите средства


Документи към одобрените проекти

Финансов план | Декларация за избягване на двойно финансиране | Информационен лист | Формуляр на съдържателен отчет | Финансов отчет | Контролен лист за проверка | Анкетна карта

Информация за одобрените проекти на спортни клубове по програма "Спорт за децата в свободното време" за 2017 г.

Писмо - указание за отчитане на проекта

Писмо - указание за сключване на договор 


Информация за одобрените проекти на спортни клубове, изпълнители по програмата, с телефони за контакт.

 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2020 Министерство на младежта и спорта