Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Пресцентър   Новини

ММС предоставя актуална фактическа информация за хода на строително – монтажните работи на градски стадион Русе

17.03.2017

456.jpg
    Във връзка с постъпили множество запитвания и с оглед значимостта на поставените в тях въпроси, относно хода на строително – монтажните работи (СМР) на строеж „Модернизация и ремонт на градски стадион гр. Русе“ Министерството на младежта и спорта предоставя изчерпателната фактическа информация към днешна дата, както следва:

 За изпълнението на строително-монтажните работи (СМР) е сключен Договор № 23-00-113/14.10.2016 г. с „ТАРКТУР“ ЕООД, на стойност 997 446,17 лв. с ДДС и срок на изпълнение 60 календарни дни.
     На 18.10.2016 г. е подписан Протокол образец №2 за откриване на строителна площадка за обект: „Изграждане на поливна инсталация и ремонт на дренажна инсталация на градски стадион Русе УПИ І-5095, кв. 418, част от спортен комплекс „Ялта“, гр. Русе, съгласно издадено от Главния архитект на Община Русе Разрешение за строеж № 118/11.04.2016 г.
    Акт образец 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството е подписан на 21.10.2016 г. – поради липса на одобрен технически проект за мрежи за осветление и конструкция пилони.
    Технически инвестиционни проекти са одобрени от Община Русе на 21.11.2016 г. и на 22.11.2016 г. е подписан протокол образец №2 за откриване на строителна площадка за строеж: „Модернизация на градски стадион гр. Русе, етап 1 – мрежи за осветление и конструкция пилони“.
     Поради лоши и неподходящи атмосферни условия на 29.12.2016 г. е подписан акт образец 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството.
    Акт образец 11 за установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на строителството за всички спрени строежи по общия ред е подписан на 22.02.2017 г.
    От Изпълнителя бе предоставен актуализиран линеен график за извършване на работите по обекта.
    След предоставянето на актуализирания линеен график в деловодството на ММС, от изпълнителя е депозирана справка от Националния институт по метеорология и хидрология при БАН за настъпили неблагоприятни атмосферни условия.
    Изпълнителят следва да предостави нов актуализиран линеен график за строително-монтажни работи.

 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2017 Министерство на младежта и спорта