Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Пресцентър   Новини

Заповед на министъра на младежта и спорта Красен Кралев

29.03.2020

    Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка и разпространението на коронавирус COVID-19 на територията на Република България министърът на младежта и спорта Красен Кралев издаде Заповед № РД-09-275/26.03.2020 г., с която сe уведомяват всички лицензирани спортни организации и техните членове: 
    1. Преустановява се до 12.04.2020 г., включително, провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове, фитнес-зали и други);
    2. До 12.04.2020 г., включително, се преустановяват и всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма. 
    Заповедта на министър Красен Кралев е издадена във връзка със Заповед № РД-01-154/26.03.2020 г. на министъра на здравеопазването.

 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2020 Министерство на младежта и спорта