Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Пресцентър   Новини

ММС отваря процедура за кандидатстване по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2017 г.

13.04.2017

    Министерството на младежта и спорта за първи път разработи Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта. Програмата ще финансира дейности за превенция на рисковото поведение и различни видове зависимости, като предвиденият бюджет за 2017 г. е в размер на 2 000 000 лв. 
    По Програмата могат да кандидатстват организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и реализиращи дейността си в обществена полза. 
    На 20 и 21 април 2017 г. в сградата на Министерството на младежта и спорта ще се проведат информационни дни от 10:30 ч до 12:30 ч и от 15:00 ч до 17:00 ч в зала 203. 
    Информационната кампания ще продължи и в градовете – Пловдив (25 април 2017 г.), Плевен (26 април 2017 г.), Варна (27 април 2017 г.) и Бургас (28 април 2017 г.). 
    Подробна информация очаквайте на интернет страницата на Националната информационна система за младежта (www.nism.bg) и във Фейсбук страницата към нея.
     Информация за Програмата, условията и реда за кандидатстване може да намерите ТУК.

 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2017 Министерство на младежта и спорта