Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Пресцентър   Новини

ММС даде старт на дискусия за Закон за доброволчеството

05.12.2014

IMG_2393.jpg Parliament_366.jpg Parliament_452.jpg
    70 представители на неправителствени организации, депутати от различни политически партии и коалиции, членове на Парламентарната комисия по въпросите на децата, младежта и спорта и на ръководния екип на Министерството на  младежта и спорта участваха в инициирана от ММС среща-дискусия по повод Международния ден на доброволеца  5 декември.
    Целта на срещата беше да се обсъди усъвършенстването на изготвения през 2012 г. от депутати от ГЕРБ Закон за доброволчеството, който да бъде приет възможно най-бързо от Народното събрание, за да регламентира доброволческата дейност в България.
    Сред участниците във форума бяха 46 представители на неправителствени организации, чиято дейност е свързана с осъществяване на доброволчество в България и с приемане на Закон за доброволчеството, представители на местната власт и журналисти.
    Инициатор на срещата беше заместник-министърът на младежта и спорта Калин Каменов, а радетел на идеята да се изготви и приеме Закон за доброволчеството е председателят на 43-ото Народно събрание Цецка Цачева, която откри дискусията в зала „Изток” на Народното събрание.
    „Със задоволство отбелязвам факта, че сте избрали именно Народното събрание като място за провеждането на тази среща на тема „Международен ден на доброволчеството – 5 декември”. Народното събрание по право заслужава да бъде територията, където тази тема да се дискутира и това е така не от днес, заяви при откриването на срещата Цецка Цачева. – В България имаме много добри примери, при които и през тази тежка година с редица природни бедствия, и не само, се показа, че този дух на солидарност, това усещане за съпричастност към проблемите на хората, изпаднали в беда, е кауза за всички вас, които сте тук.
    Председателят на Народното събрание подчерта, че темата за доброволчеството е в уникален синхрон с европейските ценности и принципа на солидарността. По думите й, когато темата за доброволчеството представлява интерес за гражданското общество като цяло, тя трябва да намери  и своето законодателно решение. Цека Цачева обясни, че в края на 41-ото Народно събрание е изработен проект на  Закон за доброволчеството, но той не е обсъждан и гласуван от следващото 42-о Народно събрание, въпреки че неколкократно е имало предложения за включване в дневния ред.
    Г-жа Цецка Цачева изрази надежда, че в резултат на тази дискусия, на мненията, които се чуват, предложенията в проектозакона ще бъдат усъвършенствани и още през пролетната сесия на това Народно събрание законопроектът за доброволчеството ще стане факт и ще бъде действащ закон.
    Заместник-министърът на младежта и спорта Калин Каменов каза в експозето си, че тази година природата ни е даде тежък урок, който се събира в една дума и тя е заедно, защото е важно, когато има проблеми, хората да бъдат обединени и да си помагат заедно. Според него в повечето страни от Европейския съюз има нормативна база за регламентиране на доброволчеството.
    „Много от вас, които тази година работиха на терен на място и помагаха в калта, видяха как благодарение на саможертвата на тези доброволци бяха спасени човешки животи и това не може да бъде съизмервано с нищо – нито с възнаграждение, нито със заплата или медал. Остава удовлетворението от факта, че си бил полезен и си помогнал на човек, заяви на срещата заместник-министър Калин Каменов. -  Когато след месец - два   има готов, обсъден и обществено приет Проектозакон за доброволчеството, той да бъде консенсусно приет от всички”.
    Участниците в срещата изразиха мотивите си защо трябва да има Закон за доброволчеството, какви трябва да бъдат отговорностите на местните власти за обучението, оборудването на доброволците и координацията на тяхната дейност в момент на нужда по места.    Те изразиха мнението, че ако има нормативна уредба, нейната функция би била  много полезна в сферата на логистиката. Необходимо е също установяване на форми за валидиране на познанията и уменията, натрупани от доброволческа дейност.       
    По време на срещата представители на Българския център за нестопанско право изнесоха данни от изследване за това каква е целта на Закона за доброволчеството в България, в което се чува мнението на близо 3000 доброволци по тази тема.
    Предложенията на неправителствените организации ще бъдат предоставени на заместник-министър Калин Каменов и на народния представител Светлана Ангелова, която ще внесе Законопроекта за доброволчеството в парламента. Ще бъде организирана още една среща, за да се обсъди усъвършенствания с новите предложения законопроект.
    „Много скоро и в България може да стане въпрос на престиж, че си бил доброволец и да е предимство, когато се започва работа. Очаквам всички заедно да направим така, че доброволчеството да носи престиж,” заяви в края на срещата Калин Каменов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2019 Министерство на младежта и спорта