Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Министерство   Структура


Министър


Проф. Даниела Дашева, Министър на младежта и спорта | Биография


Заместник-министри


Мая Тодорова, Заместник-министър на младежта и спорта | БиографияПолитически кабинет


Доц. Веселин Радков, началник на политическия кабинет | Биография
Главен секретар


Лилия Иванова
| Биография


Инспекторат по чл. 46 от Закона за администрациятa
Функции

Инспекторат по чл. 64а от ЗФВС
Функции

Звено за вътрешен одит

Функции

Служител по сигурността на информацията
Функции


Обща администрация

Дирекция "Административно-правно и нормативно обслужване"
Дирекция "Финанси"
Дирекция "Връзки с обществеността и протокол"
Дирекция "Обществени поръчки"


Специализирана администрация

Дирекция "Спортна инфраструктура и управление на държавното участие"
Дирекция "Спорт за всички и регионална координация"
Дирекция "Ученически и студентски спорт"
Дирекция "Елитен спорт"
Дирекция "Координация и контрол на спортната подготовка"
Дирекция "Младежки политики"
Дирекция "Европейски програми, проекти и международно сътрудничество"

 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2017 Министерство на младежта и спорта