Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Министерство   Структура
Министър

Красен Кралев
Красен Кралев, министър на младежта и спорта | Биография 


Заместник-министри

Ваня Колева
Ваня Колева, заместник-министър на младежта и спорта | Биография Доц. Стоян Христов Андонов, д-р
Заместник-министър на младежта и спорта | БиографияПолитически кабинет

Айлин Дахилова - Василева
Айлин Дахилова - Василева, началник на политическия кабинет | БиографияГлавен секретар

Асен Марков
Асен Марков 
| Биография


Инспекторат по чл. 46 от Закона за администрациятa
Функции

Инспекторат по чл. 64а от ЗФВС
Функции

Звено за вътрешен одит

Функции

Служител по сигурността на информацията
Функции

Финансов контрольор
Функции


Обща администрация

Дирекция "Правно и нормативно обслужване"
Дирекция "Административно-информационно обслужване и човешки ресурси"

Дирекция "Финанси"
Дирекция "Връзки с обществеността и протокол"


Специализирана администрация

Дирекция "Инвестиционна политика и обществени поръчки"
Дирекция "Управление на спорта за всички"
Дирекция "Спорт за учащи и спортни училища"
Дирекция "Спорт за високи постижения"
Дирекция "Координация и контрол на спортната подготовка"
Дирекция "Младежки политики"
Дирекция "Европейски програми, проекти и международно сътрудничество"
Дирекция "Регионална координация и мониторинг"

 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2018 Министерство на младежта и спорта