Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Министерство   Структура


Министър


Проф. Даниела Дашева, Министър на младежта и спорта | Биография


Заместник-министри


Мая Тодорова, Заместник-министър на младежта и спорта | БиографияПолитически кабинет


Доц. Веселин Радков, началник на политическия кабинет | Биография
Главен секретар


Лилия Иванова
| Биография


Инспекторат по чл. 46 от Закона за администрациятa
Функции

Инспекторат по чл. 64а от ЗФВС
Функции

Звено за вътрешен одит

Функции

Служител по сигурността на информацията
Функции

Финансов контрольор
Функции


Обща администрация

Дирекция "Административно-правно и нормативно обслужване"
Дирекция "Финанси"
Дирекция "Връзки с обществеността и протокол"
Дирекция "Обществени поръчки"


Специализирана администрация

Дирекция "Спортна инфраструктура и управление на държавното участие"
Дирекция "Управление на спорта за всички"
Дирекция "Спорт за учащи и спортни училища"
Дирекция "Спорт за високи постижения"
Дирекция "Научно-приложна дейност в спорта"
Дирекция "Политика за младежта"
Дирекция "Европейски програми, проекти и международно сътрудничество"

 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2017 Министерство на младежта и спорта