Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Министерство   Бюджет
предишна стр. 1 2 следваща стр.
предишна стр. 1 2 следваща стр.


Информация за разпределението на средствата за 2019г. между държавните спортни училища, финансирани чрез бюджета на ММС по компоненти на формулите, съгласно разпоредбата на чл.290, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Заповед № РД-09-9128.02.2019 г. за утвърждаване на „Формули за разпределението на средствата, получени по стандарти между държавните спортни училища - второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на младежта и спорта” и „Правила за промени в разпределението на средствата между държавните спортни училища - второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на младежта и спорта, при изменение на броя на учениците”


Бюджет на ММС за 2019 г. в програмен формат и актуализирана бюджетна прогноза за 2020-2021 г. : 
        Бюджет за 2019 г. | Таблици


Проектобюджет на ММС за 2019 г. в програмен формат и актуализирана бюджетна прогноза за 2020-2021 г. :
        Проектобюджет за 2019 г. | Бюджетни програми | Таблици


Ежемесечни отчети на ММС 2019г.
м.01.2019г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | Трансфери


Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми за 2018 г. на Министерството на младежта и спорта - Програмен отчет | Резюме | Приложения

Финансов отчет за четъртото тримесечие на 2018 г. за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерство на младежта и спорта - СВАЛИ

Финансов отчет за третото тримесечие на 2018 г. за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерство на младежта и спорта - СВАЛИ

Финансов отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на министерството на млдежта и спорта за полугодието на 2018 г. - СВАЛИ

Финансов отчет за второто тримесечие на 2018 г. за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерство на младежта и спорта - СВАЛИ

Финансов отчет за първото тримесечие на 2018 г. за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерство на младежта и спорта - СВАЛИ

Информация за разпределението на средствата по разходни стандарти в спортните училища към ММС - СВАЛИ

"Формули за разпределението на средствата, получени по единни разходни стандарти между държавните спортни училища – второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на младежта и спорта."  и "Правила за промени в разпределението на средствата между държавните спортни училища – второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на младежта и спорта, при изменение на броя на учениците" утвърдени със Заповед № РД-09-106/28.02.2018 г.- СВАЛИ  

Бюджет на ММС за 2018 г. в програмен формат и актуализирани разчети на бюджетната прогноза за 2019-2020 г. - СВАЛИ

Ежемесечни отчети на ММС 2018г.
м.01.2018г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Трансфери
м.02.2018г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Трансфери
м.03.2018г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Трансфери
м.04.2018г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Трансфери | Просрочия
м.05.2018г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Трансфери | Просрочия
м.06.2018г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Трансфери | Просрочия 
м.07.2018г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Трансфери | Просрочия
м.08.2018г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Трансфери | Просрочия
м.09.2018г. - СВАЛИ ВСИЧКИ (.zip файл)
м.10.2018г. - СВАЛИ ВСИЧКИ (.zip файл)
м.11.2018г. - СВАЛИ ВСИЧКИ (.zip файл)
м.12.2018г. - СВАЛИ ВСИЧКИ (.zip файл)

Януари
03.01.2018 | 04.01.2018 | 05.01.201808.01.201810.01.201811.01.201812.01.201815.01.201816.01.201817.01.2018 | 18.01.2018 | 19.01.2018 | 22.01.2018 | 25.01.2018 | 26.01.2018 | 29.01.2018 | 30.01.2018 | 31.01.2018
Февруари
01.02.201802.02.201805.02.201806.02.201807.02.201808.02.201809.02.201812.02.201813.02.201814.02.2018
15.02.201816.02.201819.02.201820.02.201821.02.201822.02.201823.02.201826.02.2018 | 27.02.2018 | 28.02.2018
Март
01.03.2018 | 02.03.2018 | 06.03.2018 | 07.03.2018 | 08.03.2018 | 09.03.2018 | 12.03.2018 | 13.03.2018 | 14.03.2018 | 15.03.2018 | 16.03.2018 | 19.03.2018 | 20.03.201821.03.201822.03.201823.03.201826.03.201827.03.201828.03.201829.03.2018 | 30.03.2018
Април
02.04.201803.04.201804.04.201805.04.201810.04.201811.04.201812.04.2018 | 13.04.2018 | 16.04.2018 | 17.04.2018 | 18.04.2018 | 19.04.2018 | 20.04.2018 | 23.04.2018 | 24.04.2018 | 25.04.2018 | 26.04.2018 | 27.04.2018 | 30.04.2018
Май 
03.05.2018 | 04.05.2018 | 08.05.2018 | 09.05.2018 | 10.05.2018 | 11.05.2018 | 14.05.2018 | 15.05.2018 | 16.05.2018 | 17.05.2018 | 18.05.2018 | 21.05.2018 | 22.05.2018 | 23.05.2018 | 25.05.2018 | 28.05.2018 | 29.05.201830.05.201831.05.2018
Юни
01.06.2018 | 04.06.2018 | 05.06.2018 | 06.06.2018 | 07.06.2018 | 08.06.2018 | 11.06.2018 | 12.06.2018 | 13.06.201814.06.2018
18.06.2018 | 19.06.2018 | 20.06.2018 | 21.06.2018 | 22.06.2018 | 25.06.2018 | 26.06.2018 | 27.06.2018 | 28.06.2018 | 29.06.2018
Юли
02.07.2018 | 03.07.2018 | 04.07.2018 | 05.07.2018 | 06.07.2018 | 09.07.2018 | 10.07.2018 | 11.07.2018 | 12.07.2018 | 13.07.2018 | 16.07.2018 | 17.07.2018 | 18.07.2018 | 19.07.2018 | 20.07.2018 | 23.07.2018 | 24.07.2018 | 25.07.2018 | 26.07.2018 | 27.07.2018 | 30.07.2018 | 31.07.2018
Август 
01.08.2018 | 02.08.2018 | 03.08.2018 | 06.08.2018 | 07.08.2018 | 08.08.2018 | 09.08.2018 | 10.08.2018 | 13.08.2018 | 14.08.2018 | 15.08.2018 | 16.08.2018 | 17.08.2018 | 20.08.2018 | 21.08.2018 | 22.08.2018 | 23.08.2018 | 24.08.2018 | 27.08.2018 | 28.08.2018 | 29.08.2018 | 30.08.2018 | 31.08.2018
Септември
03.09.201804.09.201805.09.201807.09.201810.09.201811.09.201812.09.201813.09.2018 | 14.09.2018 | 17.09.2018 | 18.09.2018 | 19.09.2018 | 20.09.2018 | 21.09.2018 | 25.09.2018 | 26.09.2018 | 27.09.2018 | 28.09.2018
Октомври
01.10.2018 | 02.10.2018 | 03.10.2018 | 04.10.2018 | 05.10.2018 | 08.10.2018 | 09.10.2018 | 10.10.2018 | 11.10.2018 | 12.10.2018 | 15.10.2018 | 16.10.2018 | 17.10.2018 | 18.10.2018 | 19.10.2018 | 22.10.2018 | 23.10.2018 | 24.10.2018 | 25.10.2018 | 26.10.2018 | 29.10.2018 | 30.10.2018 | 31.10.2018
Ноември
02.11.2018 | 05.11.2018 | 06.11.2018 | 07.11.2018 | 08.11.2018 | 09.11.2018 | 12.11.2018 | 13.11.2018 | 14.11.2018 | 15.11.2018 | 16.11.2018 | 19.11.2018 | 20.11.2018 | 21.11.2018 | 26.11.2018 | 27.11.2018 | 29.11.2018 | 30.11.2018
Декември
03.12.2018 | 04.12.2018 | 05.12.2018 | 06.12.2018 | 07.12.2018 | 10.12.2018 | 11.12.2018 | 12.12.2018 | 13.12.2018 | 14.12.2018 | 17.12.2018 | 18.12.2018 | 19.12.2018 | 20.12.2018 | 21.12.201827.12.2018 | 28.12.2018 | 31.12.2018


1. Одитен доклад и становище на Сметна палата за заверка на годишния финансов отчет на ММС за 2017 г. - СВАЛИ
2. Сборен баланс и отчет за приходите и разходите на ММС - БАЛАНС | ПРИХОДИ И РАЗХОДИ
3. Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета, сметки за средства от ЕС и сметки за чужди средства (Заповед ЗМФ-1338/2015 на Министъра на финансите) - СВАЛИ

Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми за 2017 г. на Министерството на младежта и спорта - Програмен отчет | Резюме | Приложения

Финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2017 г. за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерство на младежта и спорта - СВАЛИ

Финансов отчет за третото тримесечие на 2017 г. за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерство на младежта и спорта -
СВАЛИ

Финансов отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми за полугодието на 2017 г., на Министерство на младежта и спорта - СВАЛИ

Финансов отчет за второто тримесечие на 2017 г. за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерство на младежта и спорта -
СВАЛИ

Финансов отчет за първото тримесечие на 2017 г. за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерство на младежта и спорта - СВАЛИ

Бюджет на Министерство на младежта и спорта по области на политики и бюджетни програми за 2017 година - СВАЛИ

Програмен формат на бюджет на Министерство на младежта и спорта за 2017 година - СВАЛИ 

"Формули за разпределяне на средствата през 2017 година, получени по единни разходни стандарти, между държавните спортни училища, финансирани чрез бюджета на Министерството на младежта и спорта"  и "Правила за промени в разпределението на средствата между държавните спортни училища– второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на младежта и спорта, при изменение на броя на учениците" утвърдени със Заповед № РД-09-172/16.03.2017 г.- СВАЛИ   

Разпределение на средствата между държавните спортни училища, финансирани чрез бюджета на ММС по компоненти на формулите, съгласно разпоредбата на чл.290, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование. СВАЛИ

Тримесечни отчети за 2017г.
Първо тримесечие - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | ПросрочениНаличности | Баланс 
Второ тримесечие  - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Просрочени | Наличности | Баланс
Трето  тримесечие - Свали всички отчети (zip. файл)
Четвърто тримесечие - Свали всички отчети (zip. файл)

Ежемесечни отчети на ММС 2017г.
м.01.2017г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Просрочени
м.02.2017г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Просрочени
м.03.2017г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Просрочени | Трансфери 
м.04.2017г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Просрочени | Трансфери
м.05.2017г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Просрочени | Трансфери
м.06.2017г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Просрочени | Трансфери
м.07.2017г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Просрочени | Трансфери
м.08.2017г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Просрочени | Трансфери
м.12.2017г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Трансфери


Януари
05.01.2017 | 06.01.2017 | 09.01.2017 | 10.01.2017 | 11.01.2017 | 12.01.2017 | 13.01.2017 | 16.01.2017 | 17.01.2017 | 19.01.2017 | 23.01.2017 | 24.01.2017 | 25.01.2017 | 26.01.2017 | 27.01.2017 | 30.01.2017 | 31.01.2017
Февруари
02.02.2017 | 03.02.2017 | 06.02.2017 | 07.02.2017 | 08.02.2017 | 09.02.2017 | 10.02.2017 | 13.02.2017 | 14.02.2017 | 15.02.2017 | 16.02.2017 | 17.02.2017 | 20.02.2017 | 21.02.2017 | 22.02.2017 | 23.02.2017 | 24.02.2017 | 27.02.2017 | 28.02.2017
Март
01.03.201702.03.2017 | 06.03.2017 | 07.03.2017 | 08.03.2017 | 09.03.201710.03.201713.03.2017 | 14.03.201715.03.2017
16.03.201717.03.201720.03.201721.03.201722.03.2017 | 24.03.201727.03.2017 | 28.03.2017 | 29.03.2017 | 30.03.2017
31.03.2017 
Април

03.04.2017 | 04.04.2017 | 05.04.2017 | 06.04.2017 | 07.04.2017 | 10.04.2017 | 11.04.2017 | 12.04.2017 | 13.04.2017 | 18.04.2017 |
19.04.2017 | 20.04.2017 | 21.04.2017 | 24.04.2017 | 25.04.2017 | 26.04.2017 | 27.04.2017 | 28.04.2017
Май
02.05.201703.05.201704.05.201705.05.201709.05.201710.05.201711.05.2017 | 12.05.2017 | 15.05.2017 | 16.05.2017 | 17.05.2017 | 18.05.2017 | 19.05.2017 | 22.05.2017 | 23.05.2017 | 25.05.2017 | 26.05.2017 | 29.05.2017 | 30.05.2017 | 31.05.2017
Юни
02.06.201705.06.201706.06.2017 | 07.06.2017 | 08.06.2017 | 09.06.2017 | 12.06.2017 | 13.06.2017 | 14.06.2017 | 15.06.2017 |
16.06.2017 | 19.06.2017 | 20.06.2017 | 21.06.2017 | 22.06.2017 | 23.06.2017 | 26.06.2017 | 27.06.2017 | 28.06.2017 | 29.06.2017 |
30.06.2017
Юли
03.07.2017 | 04.07.2017 | 05.07.2017 | 06.07.2017 | 07.07.2017 | 10.07.2017 | 11.07.2017 | 12.07.2017 | 13.07.2017 | 14.07.2017 | 17.07.2017 | 18.07.2017 | 19.07.2017 | 20.07.2017 | 25.07.2017 | 26.07.2017 | 27.07.2017 | 28.07.2017 | 31.07.2017
Август
01.08.2017 | 02.08.2017 | 03.08.2017 | 04.08.2017 | 07.08.2017 | 08.08.2017 | 09.08.2017 | 10.08.2017 | 11.08.2017 | 15.08.2017 | 16.08.2017 | 17.08.2017 | 21.08.2017 | 23.08.2017 | 25.08.2017 | 28.08.2017 | 29.08.2017 | 30.08.2017 | 31.08.2017
Септември
01.09.201704.09.201705.09.201707.09.201708.09.2017 | 11.09.2017 | 12.09.2017 | 13.09.2017 | 14.09.2017 | 15.09.2017 | 18.09.2017 | 19.09.2017 | 20.09.2017 | 21.09.2017 | 25.09.2017 | 26.09.2017 | 27.09.2017 | 28.09.2017 | 29.09.2017 
Октомври
02.10.2017 | 03.10.2017 | 04.10.2017 | 05.10.2017 | 06.10.2017 | 09.10.2017 | 10.10.2017 | 11.10.2017 | 12.10.2017 | 13.10.2017 | 16.10.2017 | 17.10.2017 | 18.10.2017 | 19.10.2017 | 20.10.2017 | 23.10.2017 | 24.10.2017 | 25.10.2017 | 26.10.2017 | 27.10.2017 | 30.10.2017 | 31.10.2017

Ноември
01.11.2017 | 02.11.2017 | 03.11.2017 | 06.11.2017 | 07.11.2017 | 08.11.2017 | 09.11.2017 | 10.11.2017 | 13.11.201714.11.2017
15.11.201716.11.201717.11.201720.11.201721.11.201722.11.201723.11.201724.11.201727.11.2017 | 29.11.2017

Декември
01.12.2017 | 05.12.2017 | 06.12.2017 | 07.12.2017 | 08.12.2017 | 12.12.2017 | 14.12.2017 | 19.12.2017 | 20.12.2017 | 21.12.2017 |
22.12.2017 | 28.12.2017


1. Одитен доклад и становище на Сметна палата за заверка на годишния финансов отчет на ММС за 2016 г. - СВАЛИ
2. Сборен баланс и отчет за приходите и разходите на ММС - БАЛАНС | ПРИХОДИ И РАЗХОДИ
3. Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета, сметки за средства от ЕС и сметки за чужди средства (Заповед ЗМФ-1338/2015 на Министъра на финансите) - СВАЛИ

Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми за 2016 г. на Министерството на младежта и спорта - Програмен отчет | Резюме | Приложения

Финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2016 г. за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерство на младежта и спорта - СВАЛИ 

Финансов отчет за третото тримесечие на 2016 г. за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерство на младежта и спорта -
СВАЛИ

Финансов отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми за полугодието на 2016 г., на Министерство на младежта и спорта -
СВАЛИ

Финансов отчет за второто тримесечие на 2016 г. за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерство на младежта и спорта - СВАЛИ

Финансов отчет за първото тримесечие на 2016 г. за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерство на младежта и спорта - СВАЛИ

Бюджет на Министерство на младежта и спорта по области на политики и бюджетни програми за 2016 година - СВАЛИ

Програмен формат на бюджет на Министерство на младежта и спорта за 2016 година - СВАЛИ 


Формули за разпределяне на средствата през 2016 година, получени по единни разходни стандарти, между държавните спортни училища, финансирани чрез бюджета на Министерството на младежта и спорта, утвърдени със Заповед № РД-09-107 от 26.02.2016 г. на Министъра на младежта и спорта - СВАЛИ

Правила за промени в разпределението на средствата между държавните спортни училища– второстепенни разпоредители с бюджет към Министъра на младежта и спорта, при изменение на броя на учениците, утвърдени със Заповед № РД-09-107 от 26.02.2016 г. на Министъра на младежта и спорта - СВАЛИ 

Тримесечни отчети на ММС 2016г. 
1 тримесечие - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | Баланс | Наличности 
2 тримесечие - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Баланс | Наличности 
3 тримесечие - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕСБаланс | Наличности 
4 тримесечие - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС Баланс | Наличности 

Ежемесечни отчети на ММС 2016г.
м.01.2016г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства
м.02.2016г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства
м.03.2016г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства
м.04.2016г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства
м.05.2016г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС
м.06.2016г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС
м.07.2016г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС
м.08.2016г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС
м.09.2016г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС
м.10.2016г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС
м.11.2016г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС
м.12.2016г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС

Декември
02.12.201605.12.201606.12.201607.12.2016 | 08.12.2016 | 09.12.2016 | 12.12.2016 | 13.12.2016 | 14.12.2016 | 15.12.2016 | 16.12.2016 | 19.12.2016 | 20.12.201621.12.201622.12.2016 | 27.12.2016 | 28.12.2016 | 29.12.2016 |
Ноември 
01.11.201602.11.201603.11.201604.11.201607.11.201608.11.201609.11.201610.11.201611.11.2016 | 14.11.2016 | 15.11.2016 | 16.11.2016 | 17.11.2016 | 18.11.2016 | 21.11.2016 | 22.11.2016 | 23.11.2016 | 24.11.2016 | 25.11.2016 | 28.11.2016 |
29.11.2016 | 30.11.2016
Октомври 
03.10.2016 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | 06.10.2016 | 07.10.2016 | 10.10.2016 | 11.10.2016 | 12.10.2016 | 13.10.2016 | 14.10.2016 | 17.10.2016 | 18.10.2016 | 19.10.2016 | 20.10.2016 | 21.10.2016 | 24.10.2016 | 25.10.2016 | 26.10.2016 | 27.10.2016 | 28.10.2016 |
31.10.2016
Септември
01.09.2016 | 02.09.2016 | 07.09.2016 | 08.09.2016 | 09.09.2016 | 10.09.2016 | 12.09.2016 | 13.09.2016 | 14.09.2016 | 15.09.2016 |
16.09.2016 | 17.09.201619.09.201620.09.201621.09.201626.09.2016 | 27.09.2016 | 28.09.2016 | 29.09.2016 | 30.09.2016
Август
01.08.2016 | 02.08.2016 | 03.08.2016 | 04.08.2016 | 05.08.2016 | 08.08.2016 | 09.08.2016 | 10.08.2016 | 11.08.2016 | 12.08.2016 |
15.08.2016 | 16.08.2016 | 17.08.2016 | 18.08.2016 | 19.08.2016 | 22.08.2016 | 23.08.2016 | 24.08.2016 | 25.08.2016 | 26.08.2016 |
29.08.2016 | 30.08.2016 | 31.08.2016
Юли 
01.07.2016 | 04.07.201605.07.201606.07.2016 | 07.07.2016 | 08.07.2016 | 11.07.2016 | 12.07.2016 | 13.07.2016 | 14.07.2016 | 
15.07.2016 | 18.07.2016 | 19.07.2016 | 20.07.2016 | 21.07.2016 | 22.07.2016 | 25.07.2016 | 26.07.2016 | 27.07.2016 | 28.07.2016 |
29.07.2016
Юни
01.06.201602.06.201603.06.2016 | 06.06.2016 | 07.06.2016 | 08.06.2016 | 09.06.2016 | 10.06.2016 | 13.06.2016 | 14.06.2016 |
15.06.2016 | 16.06.2016 | 20.06.2016 | 21.06.2016 | 22.06.2016 | 23.06.2016 | 24.06.2016 | 27.06.2016 | 28.06.2016 | 29.06.2016 |
30.06.2016
Май
03.05.2016 | 04.05.2016 | 05.05.2016 | 09.05.2016 | 10.05.2016 | 11.05.2016 | 12.05.2016 | 13.05.2016 | 14.05.2016 | 16.05.2016 | 
18.05.2016 | 19.05.2016 | 20.05.2016 | 25.05.2016 | 26.05.2016 | 27.05.2016 | 30.05.2016 | 31.05.2016
Април
01.04.2016 | 04.04.2016 | 05.04.2016 | 06.04.2016 | 07.04.2016 | 08.04.2016 | 11.04.2016 | 12.04.2016 | 14.04.2016 | 15.04.2016 | 
18.04.2016 | 19.04.2016 | 20.04.2016 | 21.04.2016 | 22.04.2016 | 25.04.2016 | 26.04.2016 | 27.04.2016 | 28.04.2016 
Март
02.03.201607.03.2016 | 08.03.2016 | 09.03.2016 | 10.03.2016 | 11.03.2016 | 12.03.2016 | 14.03.2016 | 15.03.2016 | 16.03.2016 |
17.03.2016 | 18.03.2016 | 21.03.2016 | 22.03.2016 | 23.03.201624.03.2016 | 25.03.2016 | 28.03.2016 | 29.03.2016 | 30.03.2016 |
31.03.2016
Февруари
01.02.201602.02.2016 | 03.02.2016 | 04.02.2016 | 05.02.2016 | 08.02.2016 | 09.02.2016 | 10.02.2016 | 11.02.2016 | 12.02.2016 | 
15.02.2016 | 16.02.2016 | 17.02.2016 | 18.02.2016 | 19.02.2016 | 22.02.2016 | 23.02.2016 | 25.02.2016 | 26.02.2016 | 29.02.2016 
Януари
05.01.201606.01.2016 | 07.01.2016 | 08.01.2016 | 11.01.201612.01.2016 | 13.01.2016 | 14.01.2016 | 15.01.2016 | 18.01.2016 | 
19.01.2016 | 20.01.2016 | 21.01.2016 | 22.01.2016 | 25.01.2016 | 26.01.2016 | 27.01.2016 | 28.01.2016 | 29.01.2016 

Одитен доклад и становище на Сметна палата за заверка на годишния финансов отчет за 2015 г. на ММС
Отвори доклад и становище

Отчети за касово изпълнение за 2015 г. - Бюджет | ДЕС | КСФ | Чужди Средства

Счетоводен отчет - Баланс за 2015 г. Свали


Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми за 2015 г. на Министерството на младежта и спорта - Програмен отчет | Резюме | Приложения

Финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2015 г. за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерство на младежта и спорта - СВАЛИ

Финансов отчет за третото тримесечие на 2015 г. за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерство на младежта и спорта - СВАЛИ

Финансов отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми за полугодието на 2015 г., на Министерство на младежта и спорта - СВАЛИ

Касов отчет за изпълнението на бюджета, включително за сметките за средства от Европейския съюз, за второто тримесечие на 2015 година - СВАЛИ

Касов отчет за изпълнението на бюджета, включително за сметките за средства от Европейския съюз, за месец Юли 2015 година. - СВАЛИ 

Финансов отчет за второто тримесечие на 2015 г. за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерство на младежта и спорта - СВАЛИ 

Касов отчет за изпълнението на бюджета, включително за сметките за средства от Европейския съюз, за месец Юни 2015 година. - СВАЛИ


Финансов отчет за първото тримесечие на 2015 година за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на младежта и спорта
Приложение I | Приложение II

Касов отчет за изпълнението на бюджета, включително за сметките за средства от Европейския съюз, за първото тримесечие на 2015 година - СВАЛИ

Формули за разпределяне на средствата през 2015 година, получени по единни разходни стандарти, между държавните спортни училища, финансирани чрез бюджета на Министерството на младежта и спорта, утвърдени със Заповед № РД-09-95 от 27.02.2015 г. на Министъра на младежта и спорта -
СВАЛИ 

Правила за промени в разпределението на средствата между държавните спортни училища– второстепенни разпоредители с бюджет към Министъра на младежта и спорта, при изменение на броя на учениците, утвърдени със Заповед № РД-09-95 от 27.02.2015 г. на Министъра на младежта и спорта - СВАЛИ


Бюджет на Министерство на младежта и спорта по области на политики и бюджетни програми за 2015 година - СВАЛИ

Програмен формат на бюджет на Министерство на младежта и спорта за 2015 година - СВАЛИ

Януари 
08/01/2015 | 09/01/2015 | 16/01/2015 | 19/01/2015 | 20/01/2015 | 21/01/2015 | 22/01/2015 | 23/01/2015 | 24/01/2015 | 26/01/2015 | 27/01/2015 | 28/01/2015 | 29/01/2015
Февруари
04/02/2015 | 05/02/2015 | 06/02/2015 | 09/02/2015 | 10/02/2015 | 11/02/2015 | 12/02/2015 | 13/02/2015 | 16/02/2015 | 17/02/2015 | 18/02/2015 | 19/02/2015 | 20/02/2015 | 23/02/2015 | 25/02/2015 | 26/02/2015
Март
05/03/2015 | 10/03/2015 | 11/03/2015 | 12/03/2015 | 13/03/2015 | 16/03/2015 | 17/03/2015 | 18/03/2015 - 19/03/2015 | 20/03/2015 | 21/03/2015 | 23/03/201524/03/201525/03/201526/03/201527/03/2015 | 30/03/2015 - 31/03/2015
Април
01/04/2015 - 02/04/2015 | 03/04/2015 | 06/04/2015 | 07/04/2015 | 08/04/2015 | 09/04/2015 | 14/04/2015 | 15/04/2015 | 16/04/2015 | 17/04/2015 | 20/04/2015 | 21/04/2015 | 22/04/2015 | 23/04/2015 | 24/04/2015 | 27/04/2015 | 28/04/2015 | 29/04/2015
Май
04/05/2015 | 05/05/2015 | 07/05/2015 | 08/05/2015 | 11/05/2015 | 12/05/2015 | 13/05/2015 | 14/05/2015 | 15/05/2015 | 18/05/2015 | 19/05/2015 | 20/05/2015 | 21/05/2015 | 22/05/2015 | 25/05/2015 | 26/05/2015 | 27/05/2015 | 28/05/2015
Юни
02/06/2015 | 03/06/2015 | 04/06/2015 | 05/06/2015 | 08/06/2015 | 09/06/2015 | 10/06/2015 | 11/06/2015 | 12/06/2015 | 15/06/2015 | 16/06/2015 | 17/06/2015 | 18/06/2015 | 19/06/2015 | 23/06/2015 | 24/06/2015 | 25/06/2015 | 26/06/2015 | 29/06/2015
Юли
01/07/2015 | 02/07/2015 | 03/07/2015 | 06/07/2015 | 07/07/2015 | 08/07/2015 | 09/07/2015 | 10/07/2015 | 13/07/2015 | 14/07/2015 | 15/07/2015 | 17/07/2015 | 20/07/2015 | 21/07/2015 | 22/07/2015 | 23/07/2015 | 24/07/2015 | 27/07/2015 | 28/07/2015 | 29/07/2015 | 30/07/2015
Август
03/08/2015 | 04/08/2015 | 05/08/2015 | 06/08/2015 | 07/08/2015 | 10/08/2015 | 12/08/2015 | 13/08/2015 | 14/08/2015 | 17/08/2015 | 18/08/2015 | 19/08/2015 | 20/08/2015 | 21/08/2015 | 24/08/2015 | 25/08/2015 | 26/08/2015 | 27/08/2015 | 28/08/2015
Септември
02/09/2015 | 03/09/2015 | 04/09/2015 | 07/09/2015 | 08/09/2015 | 09/09/2015 | 10/09/2015 | 11/09/2015 | 15/09/2015 | 16/09/2015 | 17/09/2015 | 18/09/2015 | 24/09/2015 | 25/09/2015 | 28/09/2015 | 29/09/2015 | 30/09/2015
Октомври
01/10/2015 | 02/10/2015 | 05/10/2015 - 09/10/2015 | 12/10/2015 | 13/10/2015 | 14/10/2015 | 15/10/2015 | 16/10/2015 - 20/10/2015 | 21/10/2015 - 26/10/2015 | 27/10/2015 | 27/10/2015 - 30/10/2015
Ноември
02/11/2015 - 17/11/2015 | 18/11/2015 - 26/11/2015
Декември
01/12/2015 - 04/12/2015
 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2019 Министерство на младежта и спорта