Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Министерство   Бюджет
предишна стр. 1 2 следваща стр.
предишна стр. 1 2 следваща стр.


Бюджет на ММС за 2020 г. в програмен формат и актуализирана бюджетна прогноза за 2021-2022 г.: 
        Приложение №3 в програмен форматПриложение №2 - бюджетни програми | Закон за дъжавния бюджет

Януари
03.01.2019 | 07.01.2019 | 08.01.2019 | 09.01.2019 | 10.01.2019 | 11.01.2019 | 14.01.2019 | 15.01.2019 | 16.01.2019 | 17.01.2019 | 18.01.2019 | 21.01.2019 | 22.01.2019 | 23.01.2019 | 24.01.2019 | 25.01.2019 | 28.01.2019 | 30.01.2019 | 31.01.2019
Февруари
01.02.2019 | 04.02.2019 | 06.02.2019 | 07.02.2019 | 08.02.2019 | 11.02.2019 | 12.02.2019 | 13.02.2019 | 14.02.2019 | 15.02.2019 | 18.02.2019 | 19.02.2019 | 20.02.2019 | 21.02.2019 | 25.02.2019 | 26.02.2019 | 27.02.2019 | 28.02.2019
Март
05.03.2019 | 07.03.2019 | 08.03.2019 | 11.03.2019 | 13.03.2019 | 14.03.2019 | 15.03.2019 | 18.03.2019 | 19.03.2019 | 20.03.2019 | 21.03.2019 | 22.03.2019 | 25.03.2019 | 26.03.2019 | 27.03.2019 | 28.03.2019 | 29.03.2019
Април
01.04.2019 | 02.04.2019 | 03.04.2019 | 04.04.2019 | 05.04.2019 | 08.04.2019 | 09.04.2019 | 10.04.2019 | 11.04.201912.04.2019
15.04.201916.04.2019 | 17.04.2019 | 18.04.2019 | 19.04.2019 | 22.04.2019 | 23.04.2019 | 24.04.2019 | 25.04.2019 | 30.04.2019
Май
02.05.2019 | 03.05.2019 | 07.05.2019 | 08.05.2019 | 09.05.2019 | 10.05.2019 | 13.05.2019 | 14.05.2019 | 15.05.2019 | 16.05.2019 | 17.05.2019 | 20.05.2019 | 21.05.2019 | 22.05.2019 | 23.05.2019 | 27.05.2019 | 28.05.2019 | 29.05.2019 | 30.05.2019 | 31.05.2019
Юни
03.06.2019 | 04.06.2019 | 05.06.2019 | 06.06.2019 | 07.06.2019 | 10.06.2019 | 11.06.2019 | 12.06.2019 | 13.06.2019 | 14.06.2019 | 17.06.2019 | 18.06.2019 | 19.06.2019 | 20.06.2019 | 21.06.2019 | 24.06.2019 | 25.06.2019 | 26.06.2019 | 27.06.2019 | 28.06.2019
Юли
01.07.2019 | 02.07.2019 | 03.07.2019 | 04.07.2019 | 05.07.2019 | 08.07.2019 | 09.07.2019 | 11.07.2019 | 12.07.2019 | 15.07.2019 | 16.07.2019 | 17.07.2019 | 18.07.2019 | 19.07.2019 | 23.07.2019 | 24.07.2019 | 25.07.2019 | 26.07.2019 | 29.07.2019 | 30.07.2019 | 31.07.2019
Август
02.08.201905.08.2019 | 06.08.2019 | 07.08.2019 | 08.08.2019 | 09.08.2019 | 12.08.2019 | 13.08.2019 | 14.08.2019 | 15.08.2019 | 16.08.2019 | 19.08.2019 | 21.08.2019 | 22.08.2019 | 23.08.2019 | 26.08.2019 | 27.08.2019 | 28.08.2019 | 29.08.2019 | 30.08.2019
Септември
02.09.2019 | 03.09.2019 | 04.09.2019 | 05.09.2019 | 09.09.2019 | 10.09.2019 | 11.09.2019 | 12.09.2019 | 13.09.2019 | 16.09.2019 | 17.09.2019 | 18.09.2019 | 19.09.2019 | 20.09.2019 | 24.09.2019 | 25.09.2019 | 26.09.2019 | 27.09.2019 | 30.09.2019
Октомври
01.10.2019 | 02.10.201903.10.201904.10.201907.10.201908.10.2019 | 09.10.2019 | 10.10.2019 | 11.10.2019 | 14.10.2019 | 15.10.2019 | 16.10.2019 | 17.10.2019 | 18.10.2019 | 21.10.2019 | 22.10.2019 | 23.10.2019 | 24.10.2019 | 25.10.2019 | 28.10.2019 | 29.10.2019 | 30.10.2019 | 31.10.2019 
Ноември
01.11.2019 | 05.11.2019 | 06.11.2019 | 07.11.2019 | 08.11.2019 | 11.11.2019 | 12.11.2019 | 13.11.2019 | 14.11.2019 | 15.11.2019 | 18.11.2019 | 19.11.2019 | 20.11.2019 | 21.11.2019 | 22.11.2019 | 25.11.201926.11.2019 | 27.11.2019 | 28.11.2019 | 29.11.2019
Декември 
03.12.2019 | 04.12.2019 | 05.12.2019 | 06.12.2019 | 09.12.2019 | 10.12.2019 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | 13.12.2019 | 16.12.2019 | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | 30.12.2019


Проектобюджет на ММС за 2020 г. в програмен формат и актуализирана бюджетна прогноза за 2020-2021 г. : 
        Приложение №3 в програмен формат 

Финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2019 г. за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерство на младежта и спорта - СВАЛИ

Финансов отчет за третото тримесечие на 2019 г. за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерство на младежта и спорта - СВАЛИ

Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми за полугодието на 2019 г. на Министерството на младежта и спорта - СВАЛИ

Финансов отчет за второто тримесечие на 2019 г. за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерство на младежта и спорта - СВАЛИ

Финансов отчет за първото тримесечие на 2019 г. за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерство на младежта и спорта - СВАЛИ

Информация за разпределението на средствата за 2019г. между държавните спортни училища, финансирани чрез бюджета на ММС по компоненти на формулите, съгласно разпоредбата на чл.290, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Заповед № РД-09-9128.02.2019 г. за утвърждаване на „Формули за разпределението на средствата, получени по стандарти между държавните спортни училища - второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на младежта и спорта” и „Правила за промени в разпределението на средствата между държавните спортни училища - второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на младежта и спорта, при изменение на броя на учениците”


Бюджет на ММС за 2019 г. в програмен формат и актуализирана бюджетна прогноза за 2020-2021 г. : 
        Бюджет за 2019 г. | Таблици


Проектобюджет на ММС за 2019 г. в програмен формат и актуализирана бюджетна прогноза за 2020-2021 г. :
        Проектобюджет за 2019 г. | Бюджетни програми | Таблици


Ежемесечни отчети на ММС 2019г.
м.01.2019г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | Трансфери
м.02.2019г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства
м.03.2019г. - Бюджет | КСФ | Чужди СредстваДЕС | Трансфери
м.04.2019г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Трансфери
м.05.2019г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Трансфери
м.06.2019г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Трансфери | Обяснителна записка
м.07.2019г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Трансфери | Обяснителна записка | Просрочия
м.08.2019г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Трансфери | Обяснителна записка | Просрочия
м.09.2019г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Трансфери
м.10.2019г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС
м.11.2019г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС
м.12.2019г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Трансфери

Тримесечни отчети за 2019 г.
Първо тримесечие - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕСТрансфери | Баланс 
Второ  тримесечие - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Трансфери | Баланс | Наличности 
Трето тримесечие -  Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Баланс | Наличности | Отчет за касовото изпълнение1. Одитен доклад на Сметна палата;
2. Отчет за касово изпълнение;
3. Баланс;
4. Отчет за приходите и разходите.

Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми за 2018 г. на Министерството на младежта и спорта - Програмен отчет | Резюме | Приложения

Финансов отчет за четъртото тримесечие на 2018 г. за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерство на младежта и спорта - СВАЛИ

Финансов отчет за третото тримесечие на 2018 г. за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерство на младежта и спорта - СВАЛИ

Финансов отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на министерството на млдежта и спорта за полугодието на 2018 г. - СВАЛИ

Финансов отчет за второто тримесечие на 2018 г. за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерство на младежта и спорта - СВАЛИ

Финансов отчет за първото тримесечие на 2018 г. за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерство на младежта и спорта - СВАЛИ

Информация за разпределението на средствата по разходни стандарти в спортните училища към ММС - СВАЛИ

"Формули за разпределението на средствата, получени по единни разходни стандарти между държавните спортни училища – второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на младежта и спорта."  и "Правила за промени в разпределението на средствата между държавните спортни училища – второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на младежта и спорта, при изменение на броя на учениците" утвърдени със Заповед № РД-09-106/28.02.2018 г.- СВАЛИ  

Бюджет на ММС за 2018 г. в програмен формат и актуализирани разчети на бюджетната прогноза за 2019-2020 г. - СВАЛИ

Ежемесечни отчети на ММС 2018г.
м.01.2018г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Трансфери
м.02.2018г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Трансфери
м.03.2018г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Трансфери
м.04.2018г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Трансфери | Просрочия
м.05.2018г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Трансфери | Просрочия
м.06.2018г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Трансфери | Просрочия 
м.07.2018г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Трансфери | Просрочия
м.08.2018г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Трансфери | Просрочия
м.09.2018г. - СВАЛИ ВСИЧКИ (.zip файл)
м.10.2018г. - СВАЛИ ВСИЧКИ (.zip файл)
м.11.2018г. - СВАЛИ ВСИЧКИ (.zip файл)
м.12.2018г. - СВАЛИ ВСИЧКИ (.zip файл)

Януари
03.01.2018 | 04.01.2018 | 05.01.201808.01.201810.01.201811.01.201812.01.201815.01.201816.01.201817.01.2018 | 18.01.2018 | 19.01.2018 | 22.01.2018 | 25.01.2018 | 26.01.2018 | 29.01.2018 | 30.01.2018 | 31.01.2018
Февруари
01.02.201802.02.201805.02.201806.02.201807.02.201808.02.201809.02.201812.02.201813.02.201814.02.2018
15.02.201816.02.201819.02.201820.02.201821.02.201822.02.201823.02.201826.02.2018 | 27.02.2018 | 28.02.2018
Март
01.03.2018 | 02.03.2018 | 06.03.2018 | 07.03.2018 | 08.03.2018 | 09.03.2018 | 12.03.2018 | 13.03.2018 | 14.03.2018 | 15.03.2018 | 16.03.2018 | 19.03.2018 | 20.03.201821.03.201822.03.201823.03.201826.03.201827.03.201828.03.201829.03.2018 | 30.03.2018
Април
02.04.201803.04.201804.04.201805.04.201810.04.201811.04.201812.04.2018 | 13.04.2018 | 16.04.2018 | 17.04.2018 | 18.04.2018 | 19.04.2018 | 20.04.2018 | 23.04.2018 | 24.04.2018 | 25.04.2018 | 26.04.2018 | 27.04.2018 | 30.04.2018
Май 
03.05.2018 | 04.05.2018 | 08.05.2018 | 09.05.2018 | 10.05.2018 | 11.05.2018 | 14.05.2018 | 15.05.2018 | 16.05.2018 | 17.05.2018 | 18.05.2018 | 21.05.2018 | 22.05.2018 | 23.05.2018 | 25.05.2018 | 28.05.2018 | 29.05.201830.05.201831.05.2018
Юни
01.06.2018 | 04.06.2018 | 05.06.2018 | 06.06.2018 | 07.06.2018 | 08.06.2018 | 11.06.2018 | 12.06.2018 | 13.06.201814.06.2018
18.06.2018 | 19.06.2018 | 20.06.2018 | 21.06.2018 | 22.06.2018 | 25.06.2018 | 26.06.2018 | 27.06.2018 | 28.06.2018 | 29.06.2018
Юли
02.07.2018 | 03.07.2018 | 04.07.2018 | 05.07.2018 | 06.07.2018 | 09.07.2018 | 10.07.2018 | 11.07.2018 | 12.07.2018 | 13.07.2018 | 16.07.2018 | 17.07.2018 | 18.07.2018 | 19.07.2018 | 20.07.2018 | 23.07.2018 | 24.07.2018 | 25.07.2018 | 26.07.2018 | 27.07.2018 | 30.07.2018 | 31.07.2018
Август 
01.08.2018 | 02.08.2018 | 03.08.2018 | 06.08.2018 | 07.08.2018 | 08.08.2018 | 09.08.2018 | 10.08.2018 | 13.08.2018 | 14.08.2018 | 15.08.2018 | 16.08.2018 | 17.08.2018 | 20.08.2018 | 21.08.2018 | 22.08.2018 | 23.08.2018 | 24.08.2018 | 27.08.2018 | 28.08.2018 | 29.08.2018 | 30.08.2018 | 31.08.2018
Септември
03.09.201804.09.201805.09.201807.09.201810.09.201811.09.201812.09.201813.09.2018 | 14.09.2018 | 17.09.2018 | 18.09.2018 | 19.09.2018 | 20.09.2018 | 21.09.2018 | 25.09.2018 | 26.09.2018 | 27.09.2018 | 28.09.2018
Октомври
01.10.2018 | 02.10.2018 | 03.10.2018 | 04.10.2018 | 05.10.2018 | 08.10.2018 | 09.10.2018 | 10.10.2018 | 11.10.2018 | 12.10.2018 | 15.10.2018 | 16.10.2018 | 17.10.2018 | 18.10.2018 | 19.10.2018 | 22.10.2018 | 23.10.2018 | 24.10.2018 | 25.10.2018 | 26.10.2018 | 29.10.2018 | 30.10.2018 | 31.10.2018
Ноември
02.11.2018 | 05.11.2018 | 06.11.2018 | 07.11.2018 | 08.11.2018 | 09.11.2018 | 12.11.2018 | 13.11.2018 | 14.11.2018 | 15.11.2018 | 16.11.2018 | 19.11.2018 | 20.11.2018 | 21.11.2018 | 26.11.2018 | 27.11.2018 | 29.11.2018 | 30.11.2018
Декември
03.12.2018 | 04.12.2018 | 05.12.2018 | 06.12.2018 | 07.12.2018 | 10.12.2018 | 11.12.2018 | 12.12.2018 | 13.12.2018 | 14.12.2018 | 17.12.2018 | 18.12.2018 | 19.12.2018 | 20.12.2018 | 21.12.201827.12.2018 | 28.12.2018 | 31.12.2018


1. Одитен доклад и становище на Сметна палата за заверка на годишния финансов отчет на ММС за 2017 г. - СВАЛИ
2. Сборен баланс и отчет за приходите и разходите на ММС - БАЛАНС | ПРИХОДИ И РАЗХОДИ
3. Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета, сметки за средства от ЕС и сметки за чужди средства (Заповед ЗМФ-1338/2015 на Министъра на финансите) - СВАЛИ

Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми за 2017 г. на Министерството на младежта и спорта - Програмен отчет | Резюме | Приложения

Финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2017 г. за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерство на младежта и спорта - СВАЛИ

Финансов отчет за третото тримесечие на 2017 г. за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерство на младежта и спорта -
СВАЛИ

Финансов отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми за полугодието на 2017 г., на Министерство на младежта и спорта - СВАЛИ

Финансов отчет за второто тримесечие на 2017 г. за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерство на младежта и спорта -
СВАЛИ

Финансов отчет за първото тримесечие на 2017 г. за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерство на младежта и спорта - СВАЛИ

Бюджет на Министерство на младежта и спорта по области на политики и бюджетни програми за 2017 година - СВАЛИ

Програмен формат на бюджет на Министерство на младежта и спорта за 2017 година - СВАЛИ 

"Формули за разпределяне на средствата през 2017 година, получени по единни разходни стандарти, между държавните спортни училища, финансирани чрез бюджета на Министерството на младежта и спорта"  и "Правила за промени в разпределението на средствата между държавните спортни училища– второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на младежта и спорта, при изменение на броя на учениците" утвърдени със Заповед № РД-09-172/16.03.2017 г.- СВАЛИ   

Разпределение на средствата между държавните спортни училища, финансирани чрез бюджета на ММС по компоненти на формулите, съгласно разпоредбата на чл.290, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование. СВАЛИ

Тримесечни отчети за 2017г.
Първо тримесечие - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | ПросрочениНаличности | Баланс 
Второ тримесечие  - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Просрочени | Наличности | Баланс
Трето  тримесечие - Свали всички отчети (zip. файл)
Четвърто тримесечие - Свали всички отчети (zip. файл)

Ежемесечни отчети на ММС 2017г.
м.01.2017г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Просрочени
м.02.2017г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Просрочени
м.03.2017г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Просрочени | Трансфери 
м.04.2017г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Просрочени | Трансфери
м.05.2017г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Просрочени | Трансфери
м.06.2017г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Просрочени | Трансфери
м.07.2017г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Просрочени | Трансфери
м.08.2017г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Просрочени | Трансфери
м.12.2017г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Трансфери


Януари
05.01.2017 | 06.01.2017 | 09.01.2017 | 10.01.2017 | 11.01.2017 | 12.01.2017 | 13.01.2017 | 16.01.2017 | 17.01.2017 | 19.01.2017 | 23.01.2017 | 24.01.2017 | 25.01.2017 | 26.01.2017 | 27.01.2017 | 30.01.2017 | 31.01.2017
Февруари
02.02.2017 | 03.02.2017 | 06.02.2017 | 07.02.2017 | 08.02.2017 | 09.02.2017 | 10.02.2017 | 13.02.2017 | 14.02.2017 | 15.02.2017 | 16.02.2017 | 17.02.2017 | 20.02.2017 | 21.02.2017 | 22.02.2017 | 23.02.2017 | 24.02.2017 | 27.02.2017 | 28.02.2017
Март
01.03.201702.03.2017 | 06.03.2017 | 07.03.2017 | 08.03.2017 | 09.03.201710.03.201713.03.2017 | 14.03.201715.03.2017
16.03.201717.03.201720.03.201721.03.201722.03.2017 | 24.03.201727.03.2017 | 28.03.2017 | 29.03.2017 | 30.03.2017
31.03.2017 
Април

03.04.2017 | 04.04.2017 | 05.04.2017 | 06.04.2017 | 07.04.2017 | 10.04.2017 | 11.04.2017 | 12.04.2017 | 13.04.2017 | 18.04.2017 |
19.04.2017 | 20.04.2017 | 21.04.2017 | 24.04.2017 | 25.04.2017 | 26.04.2017 | 27.04.2017 | 28.04.2017
Май
02.05.201703.05.201704.05.201705.05.201709.05.201710.05.201711.05.2017 | 12.05.2017 | 15.05.2017 | 16.05.2017 | 17.05.2017 | 18.05.2017 | 19.05.2017 | 22.05.2017 | 23.05.2017 | 25.05.2017 | 26.05.2017 | 29.05.2017 | 30.05.2017 | 31.05.2017
Юни
02.06.201705.06.201706.06.2017 | 07.06.2017 | 08.06.2017 | 09.06.2017 | 12.06.2017 | 13.06.2017 | 14.06.2017 | 15.06.2017 |
16.06.2017 | 19.06.2017 | 20.06.2017 | 21.06.2017 | 22.06.2017 | 23.06.2017 | 26.06.2017 | 27.06.2017 | 28.06.2017 | 29.06.2017 |
30.06.2017
Юли
03.07.2017 | 04.07.2017 | 05.07.2017 | 06.07.2017 | 07.07.2017 | 10.07.2017 | 11.07.2017 | 12.07.2017 | 13.07.2017 | 14.07.2017 | 17.07.2017 | 18.07.2017 | 19.07.2017 | 20.07.2017 | 25.07.2017 | 26.07.2017 | 27.07.2017 | 28.07.2017 | 31.07.2017
Август
01.08.2017 | 02.08.2017 | 03.08.2017 | 04.08.2017 | 07.08.2017 | 08.08.2017 | 09.08.2017 | 10.08.2017 | 11.08.2017 | 15.08.2017 | 16.08.2017 | 17.08.2017 | 21.08.2017 | 23.08.2017 | 25.08.2017 | 28.08.2017 | 29.08.2017 | 30.08.2017 | 31.08.2017
Септември
01.09.201704.09.201705.09.201707.09.201708.09.2017 | 11.09.2017 | 12.09.2017 | 13.09.2017 | 14.09.2017 | 15.09.2017 | 18.09.2017 | 19.09.2017 | 20.09.2017 | 21.09.2017 | 25.09.2017 | 26.09.2017 | 27.09.2017 | 28.09.2017 | 29.09.2017 
Октомври
02.10.2017 | 03.10.2017 | 04.10.2017 | 05.10.2017 | 06.10.2017 | 09.10.2017 | 10.10.2017 | 11.10.2017 | 12.10.2017 | 13.10.2017 | 16.10.2017 | 17.10.2017 | 18.10.2017 | 19.10.2017 | 20.10.2017 | 23.10.2017 | 24.10.2017 | 25.10.2017 | 26.10.2017 | 27.10.2017 | 30.10.2017 | 31.10.2017

Ноември
01.11.2017 | 02.11.2017 | 03.11.2017 | 06.11.2017 | 07.11.2017 | 08.11.2017 | 09.11.2017 | 10.11.2017 | 13.11.201714.11.2017
15.11.201716.11.201717.11.201720.11.201721.11.201722.11.201723.11.201724.11.201727.11.2017 | 29.11.2017

Декември
01.12.2017 | 05.12.2017 | 06.12.2017 | 07.12.2017 | 08.12.2017 | 12.12.2017 | 14.12.2017 | 19.12.2017 | 20.12.2017 | 21.12.2017 |
22.12.2017 | 28.12.2017


1. Одитен доклад и становище на Сметна палата за заверка на годишния финансов отчет на ММС за 2016 г. - СВАЛИ
2. Сборен баланс и отчет за приходите и разходите на ММС - БАЛАНС | ПРИХОДИ И РАЗХОДИ
3. Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета, сметки за средства от ЕС и сметки за чужди средства (Заповед ЗМФ-1338/2015 на Министъра на финансите) - СВАЛИ

Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми за 2016 г. на Министерството на младежта и спорта - Програмен отчет | Резюме | Приложения

Финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2016 г. за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерство на младежта и спорта - СВАЛИ 

Финансов отчет за третото тримесечие на 2016 г. за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерство на младежта и спорта -
СВАЛИ

Финансов отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми за полугодието на 2016 г., на Министерство на младежта и спорта -
СВАЛИ

Финансов отчет за второто тримесечие на 2016 г. за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерство на младежта и спорта - СВАЛИ

Финансов отчет за първото тримесечие на 2016 г. за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерство на младежта и спорта - СВАЛИ

Бюджет на Министерство на младежта и спорта по области на политики и бюджетни програми за 2016 година - СВАЛИ

Програмен формат на бюджет на Министерство на младежта и спорта за 2016 година - СВАЛИ 


Формули за разпределяне на средствата през 2016 година, получени по единни разходни стандарти, между държавните спортни училища, финансирани чрез бюджета на Министерството на младежта и спорта, утвърдени със Заповед № РД-09-107 от 26.02.2016 г. на Министъра на младежта и спорта - СВАЛИ

Правила за промени в разпределението на средствата между държавните спортни училища– второстепенни разпоредители с бюджет към Министъра на младежта и спорта, при изменение на броя на учениците, утвърдени със Заповед № РД-09-107 от 26.02.2016 г. на Министъра на младежта и спорта - СВАЛИ 

Тримесечни отчети на ММС 2016г. 
1 тримесечие - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | Баланс | Наличности 
2 тримесечие - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Баланс | Наличности 
3 тримесечие - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕСБаланс | Наличности 
4 тримесечие - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС Баланс | Наличности 

Ежемесечни отчети на ММС 2016г.
м.01.2016г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства
м.02.2016г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства
м.03.2016г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства
м.04.2016г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства
м.05.2016г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС
м.06.2016г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС
м.07.2016г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС
м.08.2016г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС
м.09.2016г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС
м.10.2016г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС
м.11.2016г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС
м.12.2016г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС