Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Министерство   Бюджет
предишна стр. 1 2 следваща стр.
предишна стр. 1 2 следваща стр.


Информация за разпределението на средствата за 2020г. между държавните спортни училища, финансирани чрез бюджета на ММС по компоненти на формулите, съгласно разпоредбата на чл.290, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Заповед № РД-09-175/25.02.2020 г. за утвърждаване на „Формули за разпределението на средствата, получени по стандарти между държавните спортни училища - второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на младежта и спорта” и „Правила за промени в разпределението на средствата между държавните спортни училища - второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на младежта и спорта, при изменение на броя на учениците” 

Бюджет на ММС за 2020 г. в програмен формат и актуализирана бюджетна прогноза за 2021-2022 г.: 
        Приложение №3 в програмен форматПриложение №2 - бюджетни програми | Закон за дъжавния бюджет

Ежемесечни отчети на ММС 2020г.
м.01.2020г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕСТрансфери
м.02.2020г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Трансфери

Януари
03.01.2019 | 07.01.2019 | 08.01.2019 | 09.01.2019 | 10.01.2019 | 11.01.2019 | 14.01.2019 | 15.01.2019 | 16.01.2019 | 17.01.2019 | 18.01.2019 | 21.01.2019 | 22.01.2019 | 23.01.2019 | 24.01.2019 | 25.01.2019 | 28.01.2019 | 30.01.2019 | 31.01.2019
Февруари
01.02.2019 | 04.02.2019 | 06.02.2019 | 07.02.2019 | 08.02.2019 | 11.02.2019 | 12.02.2019 | 13.02.2019 | 14.02.2019 | 15.02.2019 | 18.02.2019 | 19.02.2019 | 20.02.2019 | 21.02.2019 | 25.02.2019 | 26.02.2019 | 27.02.2019 | 28.02.2019
Март
05.03.2019 | 07.03.2019 | 08.03.2019 | 11.03.2019 | 13.03.2019 | 14.03.2019 | 15.03.2019 | 18.03.2019 | 19.03.2019 | 20.03.2019 | 21.03.2019 | 22.03.2019 | 25.03.2019 | 26.03.2019 | 27.03.2019 | 28.03.2019 | 29.03.2019
Април
01.04.2019 | 02.04.2019 | 03.04.2019 | 04.04.2019 | 05.04.2019 | 08.04.2019 | 09.04.2019 | 10.04.2019 | 11.04.201912.04.2019
15.04.201916.04.2019 | 17.04.2019 | 18.04.2019 | 19.04.2019 | 22.04.2019 | 23.04.2019 | 24.04.2019 | 25.04.2019 | 30.04.2019
Май
02.05.2019 | 03.05.2019 | 07.05.2019 | 08.05.2019 | 09.05.2019 | 10.05.2019 | 13.05.2019 | 14.05.2019 | 15.05.2019 | 16.05.2019 | 17.05.2019 | 20.05.2019 | 21.05.2019 | 22.05.2019 | 23.05.2019 | 27.05.2019 | 28.05.2019 | 29.05.2019 | 30.05.2019 | 31.05.2019
Юни
03.06.2019 | 04.06.2019 | 05.06.2019 | 06.06.2019 | 07.06.2019 | 10.06.2019 | 11.06.2019 | 12.06.2019 | 13.06.2019 | 14.06.2019 | 17.06.2019 | 18.06.2019 | 19.06.2019 | 20.06.2019 | 21.06.2019 | 24.06.2019 | 25.06.2019 | 26.06.2019 | 27.06.2019 | 28.06.2019
Юли
01.07.2019 | 02.07.2019 | 03.07.2019 | 04.07.2019 | 05.07.2019 | 08.07.2019 | 09.07.2019 | 11.07.2019 | 12.07.2019 | 15.07.2019 | 16.07.2019 | 17.07.2019 | 18.07.2019 | 19.07.2019 | 23.07.2019 | 24.07.2019 | 25.07.2019 | 26.07.2019 | 29.07.2019 | 30.07.2019 | 31.07.2019
Август
02.08.201905.08.2019 | 06.08.2019 | 07.08.2019 | 08.08.2019 | 09.08.2019 | 12.08.2019 | 13.08.2019 | 14.08.2019 | 15.08.2019 | 16.08.2019 | 19.08.2019 | 21.08.2019 | 22.08.2019 | 23.08.2019 | 26.08.2019 | 27.08.2019 | 28.08.2019 | 29.08.2019 | 30.08.2019
Септември
02.09.2019 | 03.09.2019 | 04.09.2019 | 05.09.2019 | 09.09.2019 | 10.09.2019 | 11.09.2019 | 12.09.2019 | 13.09.2019 | 16.09.2019 | 17.09.2019 | 18.09.2019 | 19.09.2019 | 20.09.2019 | 24.09.2019 | 25.09.2019 | 26.09.2019 | 27.09.2019 | 30.09.2019
Октомври
01.10.2019 | 02.10.201903.10.201904.10.201907.10.201908.10.2019 | 09.10.2019 | 10.10.2019 | 11.10.2019 | 14.10.2019 | 15.10.2019 | 16.10.2019 | 17.10.2019 | 18.10.2019 | 21.10.2019 | 22.10.2019 | 23.10.2019 | 24.10.2019 | 25.10.2019 | 28.10.2019 | 29.10.2019 | 30.10.2019 | 31.10.2019 
Ноември
01.11.2019 | 05.11.2019 | 06.11.2019 | 07.11.2019 | 08.11.2019 | 11.11.2019 | 12.11.2019 | 13.11.2019 | 14.11.2019 | 15.11.2019 | 18.11.2019 | 19.11.2019 | 20.11.2019 | 21.11.2019 | 22.11.2019 | 25.11.201926.11.2019 | 27.11.2019 | 28.11.2019 | 29.11.2019
Декември 
03.12.2019 | 04.12.2019 | 05.12.2019 | 06.12.2019 | 09.12.2019 | 10.12.2019 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | 13.12.2019 | 16.12.2019 | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | 30.12.2019


Проектобюджет на ММС за 2020 г. в програмен формат и актуализирана бюджетна прогноза за 2020-2021 г. : 
        Приложение №3 в програмен формат 

Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми за 2019 г. на Министерството на младежта и спорта - Програмен отчет

Финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2019 г. за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерство на младежта и спорта - СВАЛИ

Финансов отчет за третото тримесечие на 2019 г. за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерство на младежта и спорта - СВАЛИ

Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми за полугодието на 2019 г. на Министерството на младежта и спорта - СВАЛИ

Финансов отчет за второто тримесечие на 2019 г. за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерство на младежта и спорта - СВАЛИ

Финансов отчет за първото тримесечие на 2019 г. за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерство на младежта и спорта - СВАЛИ

Информация за разпределението на средствата за 2019г. между държавните спортни училища, финансирани чрез бюджета на ММС по компоненти на формулите, съгласно разпоредбата на чл.290, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Заповед № РД-09-9128.02.2019 г. за утвърждаване на „Формули за разпределението на средствата, получени по стандарти между държавните спортни училища - второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на младежта и спорта” и „Правила за промени в разпределението на средствата между държавните спортни училища - второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на младежта и спорта, при изменение на броя на учениците”


Бюджет на ММС за 2019 г. в програмен формат и актуализирана бюджетна прогноза за 2020-2021 г. : 
        Бюджет за 2019 г. | Таблици


Проектобюджет на ММС за 2019 г. в програмен формат и актуализирана бюджетна прогноза за 2020-2021 г. :
        Проектобюджет за 2019 г. | Бюджетни програми | Таблици


Ежемесечни отчети на ММС 2019г.
м.01.2019г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | Трансфери
м.02.2019г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства
м.03.2019г. - Бюджет | КСФ | Чужди СредстваДЕС | Трансфери
м.04.2019г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Трансфери
м.05.2019г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Трансфери
м.06.2019г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Трансфери | Обяснителна записка
м.07.2019г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Трансфери | Обяснителна записка | Просрочия
м.08.2019г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Трансфери | Обяснителна записка | Просрочия
м.09.2019г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Трансфери
м.10.2019г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС
м.11.2019г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС
м.12.2019г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Трансфери

Тримесечни отчети за 2019 г.
Първо тримесечие - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕСТрансфери | Баланс 
Второ  тримесечие - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Трансфери | Баланс | Наличности 
Трето тримесечие -  Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Баланс | Наличности | Отчет за касовото изпълнение
Четвърто тримесечие - СВАЛИ ВСИЧКИ (.zip файл)


1. Одитен доклад на Сметна палата;
2. Отчет за касово изпълнение;
3. Баланс;
4. Отчет за приходите и разходите.

Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми за 2018 г. на Министерството на младежта и спорта - Програмен отчет | Резюме | Приложения

Финансов отчет за четъртото тримесечие на 2018 г. за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерство на младежта и спорта - СВАЛИ

Финансов отчет за третото тримесечие на 2018 г. за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерство на младежта и спорта - СВАЛИ

Финансов отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на министерството на млдежта и спорта за полугодието на 2018 г. - СВАЛИ

Финансов отчет за второто тримесечие на 2018 г. за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерство на младежта и спорта - СВАЛИ

Финансов отчет за първото тримесечие на 2018 г. за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерство на младежта и спорта - СВАЛИ

Информация за разпределението на средствата по разходни стандарти в спортните училища към ММС - СВАЛИ

"Формули за разпределението на средствата, получени по единни разходни стандарти между държавните спортни училища – второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на младежта и спорта."  и "Правила за промени в разпределението на средствата между държавните спортни училища – второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на младежта и спорта, при изменение на броя на учениците" утвърдени със Заповед № РД-09-106/28.02.2018 г.- СВАЛИ  

Бюджет на ММС за 2018 г. в програмен формат и актуализирани разчети на бюджетната прогноза за 2019-2020 г. - СВАЛИ

Ежемесечни отчети на ММС 2018г.
м.01.2018г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Трансфери
м.02.2018г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Трансфери
м.03.2018г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Трансфери
м.04.2018г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Трансфери | Просрочия
м.05.2018г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Трансфери | Просрочия
м.06.2018г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Трансфери | Просрочия 
м.07.2018г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Трансфери | Просрочия
м.08.2018г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Трансфери | Просрочия
м.09.2018г. - СВАЛИ ВСИЧКИ (.zip файл)
м.10.2018г. - СВАЛИ ВСИЧКИ (.zip файл)
м.11.2018г. - СВАЛИ ВСИЧКИ (.zip файл)
м.12.2018г. - СВАЛИ ВСИЧКИ (.zip файл)

Януари
03.01.2018 | 04.01.2018 | 05.01.201808.01.201810.01.201811.01.201812.01.201815.01.201816.01.201817.01.2018 | 18.01.2018 | 19.01.2018 | 22.01.2018 | 25.01.2018 | 26.01.2018 | 29.01.2018 | 30.01.2018 | 31.01.2018
Февруари
01.02.201802.02.201805.02.201806.02.201807.02.201808.02.201809.02.201812.02.201813.02.201814.02.2018
15.02.201816.02.201819.02.201820.02.201821.02.201822.02.201823.02.201826.02.2018 | 27.02.2018 | 28.02.2018
Март
01.03.2018 | 02.03.2018 | 06.03.2018 | 07.03.2018 | 08.03.2018 | 09.03.2018 | 12.03.2018 | 13.03.2018 | 14.03.2018 | 15.03.2018 | 16.03.2018 | 19.03.2018 | 20.03.201821.03.201822.03.201823.03.201826.03.201827.03.201828.03.201829.03.2018 | 30.03.2018
Април
02.04.201803.04.201804.04.201805.04.201810.04.201811.04.201812.04.2018 | 13.04.2018 | 16.04.2018 | 17.04.2018 | 18.04.2018 | 19.04.2018 | 20.04.2018 | 23.04.2018 | 24.04.2018 | 25.04.2018 | 26.04.2018 | 27.04.2018 | 30.04.2018
Май 
03.05.2018 | 04.05.2018 | 08.05.2018 | 09.05.2018 | 10.05.2018 | 11.05.2018 | 14.05.2018 | 15.05.2018 | 16.05.2018 | 17.05.2018 | 18.05.2018 | 21.05.2018 | 22.05.2018 | 23.05.2018 | 25.05.2018 | 28.05.2018 | 29.05.201830.05.201831.05.2018
Юни
01.06.2018 | 04.06.2018 | 05.06.2018 | 06.06.2018 | 07.06.2018 | 08.06.2018 | 11.06.2018 | 12.06.2018 | 13.06.201814.06.2018
18.06.2018 | 19.06.2018 | 20.06.2018 | 21.06.2018 | 22.06.2018 | 25.06.2018 | 26.06.2018 | 27.06.2018 | 28.06.2018 | 29.06.2018
Юли
02.07.2018 | 03.07.2018 | 04.07.2018 | 05.07.2018 | 06.07.2018 | 09.07.2018 | 10.07.2018 | 11.07.2018 | 12.07.2018 | 13.07.2018 | 16.07.2018 | 17.07.2018 | 18.07.2018 | 19.07.2018 | 20.07.2018 | 23.07.2018 | 24.07.2018 | 25.07.2018 | 26.07.2018 | 27.07.2018 | 30.07.2018 | 31.07.2018
Август 
01.08.2018 | 02.08.2018 | 03.08.2018 | 06.08.2018 | 07.08.2018 | 08.08.2018 | 09.08.2018 | 10.08.2018 | 13.08.2018 | 14.08.2018 | 15.08.2018 | 16.08.2018 | 17.08.2018 | 20.08.2018 | 21.08.2018 | 22.08.2018 | 23.08.2018 | 24.08.2018 | 27.08.2018 | 28.08.2018 | 29.08.2018 | 30.08.2018 | 31.08.2018
Септември
03.09.201804.09.201805.09.201807.09.201810.09.201811.09.201812.09.201813.09.2018 | 14.09.2018 | 17.09.2018 | 18.09.2018 | 19.09.2018 | 20.09.2018 | 21.09.2018 | 25.09.2018 | 26.09.2018 | 27.09.2018 | 28.09.2018
Октомври
01.10.2018 | 02.10.2018 | 03.10.2018 | 04.10.2018 | 05.10.2018 | 08.10.2018 | 09.10.2018 | 10.10.2018 | 11.10.2018 | 12.10.2018 | 15.10.2018 | 16.10.2018 | 17.10.2018 | 18.10.2018 | 19.10.2018 | 22.10.2018 | 23.10.2018 | 24.10.2018 | 25.10.2018 | 26.10.2018 | 29.10.2018 | 30.10.2018 | 31.10.2018
Ноември
02.11.2018 | 05.11.2018 | 06.11.2018 | 07.11.2018 | 08.11.2018 | 09.11.2018 | 12.11.2018 | 13.11.2018 | 14.11.2018 | 15.11.2018 | 16.11.2018 | 19.11.2018 | 20.11.2018 | 21.11.2018 | 26.11.2018 | 27.11.2018 | 29.11.2018 | 30.11.2018
Декември
03.12.2018 | 04.12.2018 | 05.12.2018 | 06.12.2018 | 07.12.2018 | 10.12.2018 | 11.12.2018 | 12.12.2018 | 13.12.2018 | 14.12.2018 | 17.12.2018 | 18.12.2018 | 19.12.2018 | 20.12.2018 | 21.12.201827.12.2018 | 28.12.2018 | 31.12.2018


1. Одитен доклад и становище на Сметна палата за заверка на годишния финансов отчет на ММС за 2017 г. - СВАЛИ
2. Сборен баланс и отчет за приходите и разходите на ММС - БАЛАНС | ПРИХОДИ И РАЗХОДИ
3. Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета, сметки за средства от ЕС и сметки за чужди средства (Заповед ЗМФ-1338/2015 на Министъра на финансите) - СВАЛИ

Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми за 2017 г. на Министерството на младежта и спорта - Програмен отчет | Резюме | Приложения

Финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2017 г. за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерство на младежта и спорта - СВАЛИ

Финансов отчет за третото тримесечие на 2017 г. за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерство на младежта и спорта -
СВАЛИ

Финансов отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми за полугодието на 2017 г., на Министерство на младежта и спорта - СВАЛИ

Финансов отчет за второто тримесечие на 2017 г. за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерство на младежта и спорта -
СВАЛИ

Финансов отчет за първото тримесечие на 2017 г. за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерство на младежта и спорта - СВАЛИ

Бюджет на Министерство на младежта и спорта по области на политики и бюджетни програми за 2017 година - СВАЛИ

Програмен формат на бюджет на Министерство на младежта и спорта за 2017 година - СВАЛИ 

"Формули за разпределяне на средствата през 2017 година, получени по единни разходни стандарти, между държавните спортни училища, финансирани чрез бюджета на Министерството на младежта и спорта"  и "Правила за промени в разпределението на средствата между държавните спортни училища– второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на младежта и спорта, при изменение на броя на учениците" утвърдени със Заповед № РД-09-172/16.03.2017 г.- СВАЛИ   

Разпределение на средствата между държавните спортни училища, финансирани чрез бюджета на ММС по компоненти на формулите, съгласно разпоредбата на чл.290, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование. СВАЛИ

Тримесечни отчети за 2017г.
Първо тримесечие - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | ПросрочениНаличности | Баланс 
Второ тримесечие  - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Просрочени | Наличности | Баланс
Трето  тримесечие - Свали всички отчети (zip. файл)
Четвърто тримесечие - Свали всички отчети (zip. файл)

Ежемесечни отчети на ММС 2017г.
м.01.2017г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Просрочени
м.02.2017г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Просрочени
м.03.2017г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Просрочени | Трансфери 
м.04.2017г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Просрочени | Трансфери
м.05.2017г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Просрочени | Трансфери
м.06.2017г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Просрочени | Трансфери
м.07.2017г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Просрочени | Трансфери
м.08.2017г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Просрочени | Трансфери
м.12.2017г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Трансфери


Януари
05.01.2017 | 06.01.2017 | 09.01.2017 | 10.01.2017 | 11.01.2017 | 12.01.2017 | 13.01.2017 | 16.01.2017 | 17.01.2017 | 19.01.2017 | 23.01.2017 | 24.01.2017 | 25.01.2017 | 26.01.2017 | 27.01.2017 | 30.01.2017 | 31.01.2017
Февруари
02.02.2017 | 03.02.2017 | 06.02.2017 | 07.02.2017 | 08.02.2017 | 09.02.2017 | 10.02.2017 | 13.02.2017 | 14.02.2017 | 15.02.2017 | 16.02.2017 | 17.02.2017 | 20.02.2017 | 21.02.2017 | 22.02.2017 | 23.02.2017 | 24.02.2017 | 27.02.2017 | 28.02.2017
Март
01.03.201702.03.2017 | 06.03.2017 | 07.03.2017 | 08.03.2017 | 09.03.201710.03.201713.03.2017 | 14.03.201715.03.2017
16.03.201717.03.201720.03.201721.03.201722.03.2017 | 24.03.201727.03.2017 | 28.03.2017 | 29.03.2017 | 30.03.2017
31.03.2017 
Април

03.04.2017 | 04.04.2017 | 05.04.2017 | 06.04.2017 | 07.04.2017 | 10.04.2017 | 11.04.2017 | 12.04.2017 | 13.04.2017 | 18.04.2017 |
19.04.2017 | 20.04.2017 | 21.04.2017 | 24.04.2017 | 25.04.2017 | 26.04.2017 | 27.04.2017 | 28.04.2017
Май
02.05.201703.05.201704.05.201705.05.201709.05.201710.05.201711.05.2017 | 12.05.2017 | 15.05.2017 | 16.05.2017 | 17.05.2017 | 18.05.2017 | 19.05.2017 | 22.05.2017 | 23.05.2017 | 25.05.2017 | 26.05.2017 | 29.05.2017 | 30.05.2017 | 31.05.2017
Юни
02.06.201705.06.201706.06.2017 | 07.06.2017 | 08.06.2017 | 09.06.2017 | 12.06.2017 | 13.06.2017 | 14.06.2017 | 15.06.2017 |
16.06.2017 | 19.06.2017 | 20.06.2017 | 21.06.2017 | 22.06.2017 | 23.06.2017 | 26.06.2017 | 27.06.2017 | 28.06.2017 | 29.06.2017 |
30.06.2017
Юли
03.07.2017 | 04.07.2017 | 05.07.2017 | 06.07.2017 | 07.07.2017 | 10.07.2017 | 11.07.2017 | 12.07.2017 | 13.07.2017 | 14.07.2017 | 17.07.2017 | 18.07.2017 | 19.07.2017 | 20.07.2017 | 25.07.2017 | 26.07.2017 | 27.07.2017 | 28.07.2017 | 31.07.2017
Август
01.08.2017 | 02.08.2017 | 03.08.2017 | 04.08.2017 | 07.08.2017 | 08.08.2017 | 09.08.2017 | 10.08.2017 | 11.08.2017 | 15.08.2017 | 16.08.2017 | 17.08.2017 | 21.08.2017 | 23.08.2017 | 25.08.2017 | 28.08.2017 | 29.08.2017 | 30.08.2017 | 31.08.2017
Септември
01.09.201704.09.201705.09.201707.09.201708.09.2017 | 11.09.2017 | 12.09.2017 | 13.09.2017 | 14.09.2017 | 15.09.2017 | 18.09.2017 | 19.09.2017 | 20.09.2017 | 21.09.2017 | 25.09.2017 | 26.09.2017 | 27.09.2017 | 28.09.2017 | 29.09.2017 
Октомври
02.10.2017 | 03.10.2017 | 04.10.2017 | 05.10.2017 | 06.10.2017 | 09.10.2017 | 10.10.2017 | 11.10.2017 | 12.10.2017 | 13.10.2017 | 16.10.2017 | 17.10.2017 | 18.10.2017 | 19.10.2017 | 20.10.2017 | 23.10.2017 | 24.10.2017 | 25.10.2017 | 26.10.2017 | 27.10.2017 | 30.10.2017 | 31.10.2017

Ноември
01.11.2017 | 02.11.2017 | 03.11.2017 | 06.11.2017 | 07.11.2017 | 08.11.2017 | 09.11.2017 | 10.11.2017 | 13.11.201714.11.2017
15.11.201716.11.201717.11.201720.11.201721.11.201722.11.201723.11.201724.11.201727.11.2017 | 29.11.2017

Декември
01.12.2017 | 05.12.2017 | 06.12.2017 | 07.12.2017 | 08.12.2017 | 12.12.2017 | 14.12.2017 | 19.12.2017 | 20.12.2017 | 21.12.2017 |
22.12.2017 | 28.12.2017


1. Одитен доклад и становище на Сметна палата за заверка на годишния финансов отчет на ММС за 2016 г. - СВАЛИ
2. Сборен баланс и отчет за приходите и разходите на ММС - БАЛАНС | ПРИХОДИ И РАЗХОДИ
3. Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета, сметки за средства от ЕС и сметки за чужди средства (Заповед ЗМФ-1338/2015 на Министъра на финансите) - СВАЛИ

Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми за 2016 г. на Министерството на младежта и спорта -