Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Министерство   Бюджет
предишна стр. 1 2 следваща стр.
предишна стр. 1 2 следваща стр.


Финансов отчет за първото тримесечие на 2019 г. за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерство на младежта и спорта - СВАЛИ

Информация за разпределението на средствата за 2019г. между държавните спортни училища, финансирани чрез бюджета на ММС по компоненти на формулите, съгласно разпоредбата на чл.290, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Заповед № РД-09-9128.02.2019 г. за утвърждаване на „Формули за разпределението на средствата, получени по стандарти между държавните спортни училища - второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на младежта и спорта” и „Правила за промени в разпределението на средствата между държавните спортни училища - второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на младежта и спорта, при изменение на броя на учениците”


Бюджет на ММС за 2019 г. в програмен формат и актуализирана бюджетна прогноза за 2020-2021 г. : 
        Бюджет за 2019 г. | Таблици


Проектобюджет на ММС за 2019 г. в програмен формат и актуализирана бюджетна прогноза за 2020-2021 г. :
        Проектобюджет за 2019 г. | Бюджетни програми | Таблици


Ежемесечни отчети на ММС 2019г.
м.01.2019г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | Трансфери
м.02.2019г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства
м.03.2019г. - Бюджет | КСФ | Чужди СредстваДЕС | Трансфери

Тримесечни отчети за 2019 г.
Първо тримесечие - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕСТрансфери | Баланс


Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми за 2018 г. на Министерството на младежта и спорта - Програмен отчет | Резюме | Приложения

Финансов отчет за четъртото тримесечие на 2018 г. за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерство на младежта и спорта - СВАЛИ

Финансов отчет за третото тримесечие на 2018 г. за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерство на младежта и спорта - СВАЛИ

Финансов отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на министерството на млдежта и спорта за полугодието на 2018 г. - СВАЛИ

Финансов отчет за второто тримесечие на 2018 г. за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерство на младежта и спорта - СВАЛИ

Финансов отчет за първото тримесечие на 2018 г. за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерство на младежта и спорта - СВАЛИ

Информация за разпределението на средствата по разходни стандарти в спортните училища към ММС - СВАЛИ

"Формули за разпределението на средствата, получени по единни разходни стандарти между държавните спортни училища – второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на младежта и спорта."  и "Правила за промени в разпределението на средствата между държавните спортни училища – второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на младежта и спорта, при изменение на броя на учениците" утвърдени със Заповед № РД-09-106/28.02.2018 г.- СВАЛИ  

Бюджет на ММС за 2018 г. в програмен формат и актуализирани разчети на бюджетната прогноза за 2019-2020 г. - СВАЛИ

Ежемесечни отчети на ММС 2018г.
м.01.2018г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Трансфери
м.02.2018г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Трансфери
м.03.2018г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Трансфери
м.04.2018г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Трансфери | Просрочия
м.05.2018г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Трансфери | Просрочия
м.06.2018г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Трансфери | Просрочия 
м.07.2018г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Трансфери | Просрочия
м.08.2018г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Трансфери | Просрочия
м.09.2018г. - СВАЛИ ВСИЧКИ (.zip файл)
м.10.2018г. - СВАЛИ ВСИЧКИ (.zip файл)
м.11.2018г. - СВАЛИ ВСИЧКИ (.zip файл)
м.12.2018г. - СВАЛИ ВСИЧКИ (.zip файл)

Януари
03.01.2018 | 04.01.2018 | 05.01.201808.01.201810.01.201811.01.201812.01.201815.01.201816.01.201817.01.2018 | 18.01.2018 | 19.01.2018 | 22.01.2018 | 25.01.2018 | 26.01.2018 | 29.01.2018 | 30.01.2018 | 31.01.2018
Февруари
01.02.201802.02.201805.02.201806.02.201807.02.201808.02.201809.02.201812.02.201813.02.201814.02.2018
15.02.201816.02.201819.02.201820.02.201821.02.201822.02.201823.02.201826.02.2018 | 27.02.2018 | 28.02.2018
Март
01.03.2018 | 02.03.2018 | 06.03.2018 | 07.03.2018 | 08.03.2018 | 09.03.2018 | 12.03.2018 | 13.03.2018 | 14.03.2018 | 15.03.2018 | 16.03.2018 | 19.03.2018 | 20.03.201821.03.201822.03.201823.03.201826.03.201827.03.201828.03.201829.03.2018 | 30.03.2018
Април
02.04.201803.04.201804.04.201805.04.201810.04.201811.04.201812.04.2018 | 13.04.2018 | 16.04.2018 | 17.04.2018 | 18.04.2018 | 19.04.2018 | 20.04.2018 | 23.04.2018 | 24.04.2018 | 25.04.2018 | 26.04.2018 | 27.04.2018 | 30.04.2018
Май 
03.05.2018 | 04.05.2018 | 08.05.2018 | 09.05.2018 | 10.05.2018 | 11.05.2018 | 14.05.2018 | 15.05.2018 | 16.05.2018 | 17.05.2018 | 18.05.2018 | 21.05.2018 | 22.05.2018 | 23.05.2018 | 25.05.2018 | 28.05.2018 | 29.05.201830.05.201831.05.2018
Юни
01.06.2018 | 04.06.2018 | 05.06.2018 | 06.06.2018 | 07.06.2018 | 08.06.2018 | 11.06.2018 | 12.06.2018 | 13.06.201814.06.2018
18.06.2018 | 19.06.2018 | 20.06.2018 | 21.06.2018 | 22.06.2018 | 25.06.2018 | 26.06.2018 | 27.06.2018 | 28.06.2018 | 29.06.2018
Юли
02.07.2018 | 03.07.2018 | 04.07.2018 | 05.07.2018 | 06.07.2018 | 09.07.2018 | 10.07.2018 | 11.07.2018 | 12.07.2018 | 13.07.2018 | 16.07.2018 | 17.07.2018 | 18.07.2018 | 19.07.2018 | 20.07.2018 | 23.07.2018 | 24.07.2018 | 25.07.2018 | 26.07.2018 | 27.07.2018 | 30.07.2018 | 31.07.2018
Август 
01.08.2018 | 02.08.2018 | 03.08.2018 | 06.08.2018 | 07.08.2018 | 08.08.2018 | 09.08.2018 | 10.08.2018 | 13.08.2018 | 14.08.2018 | 15.08.2018 | 16.08.2018 | 17.08.2018 | 20.08.2018 | 21.08.2018 | 22.08.2018 | 23.08.2018 | 24.08.2018 | 27.08.2018 | 28.08.2018 | 29.08.2018 | 30.08.2018 | 31.08.2018
Септември
03.09.201804.09.201805.09.201807.09.201810.09.201811.09.201812.09.201813.09.2018 | 14.09.2018 | 17.09.2018 | 18.09.2018 | 19.09.2018 | 20.09.2018 | 21.09.2018 | 25.09.2018 | 26.09.2018 | 27.09.2018 | 28.09.2018
Октомври
01.10.2018 | 02.10.2018 | 03.10.2018 | 04.10.2018 | 05.10.2018 | 08.10.2018 | 09.10.2018 | 10.10.2018 | 11.10.2018 | 12.10.2018 | 15.10.2018 | 16.10.2018 | 17.10.2018 | 18.10.2018 | 19.10.2018 | 22.10.2018 | 23.10.2018 | 24.10.2018 | 25.10.2018 | 26.10.2018 | 29.10.2018 | 30.10.2018 | 31.10.2018
Ноември
02.11.2018 | 05.11.2018 | 06.11.2018 | 07.11.2018 | 08.11.2018 | 09.11.2018 | 12.11.2018 | 13.11.2018 | 14.11.2018 | 15.11.2018 | 16.11.2018 | 19.11.2018 | 20.11.2018 | 21.11.2018 | 26.11.2018 | 27.11.2018 | 29.11.2018 | 30.11.2018
Декември
03.12.2018 | 04.12.2018 | 05.12.2018 | 06.12.2018 | 07.12.2018 | 10.12.2018 | 11.12.2018 | 12.12.2018 | 13.12.2018 | 14.12.2018 | 17.12.2018 | 18.12.2018 | 19.12.2018 | 20.12.2018 | 21.12.201827.12.2018 | 28.12.2018 | 31.12.2018


1. Одитен доклад и становище на Сметна палата за заверка на годишния финансов отчет на ММС за 2017 г. - СВАЛИ
2. Сборен баланс и отчет за приходите и разходите на ММС - БАЛАНС | ПРИХОДИ И РАЗХОДИ
3. Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета, сметки за средства от ЕС и сметки за чужди средства (Заповед ЗМФ-1338/2015 на Министъра на финансите) - СВАЛИ

Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми за 2017 г. на Министерството на младежта и спорта - Програмен отчет | Резюме | Приложения

Финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2017 г. за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерство на младежта и спорта - СВАЛИ

Финансов отчет за третото тримесечие на 2017 г. за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерство на младежта и спорта -
СВАЛИ

Финансов отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми за полугодието на 2017 г., на Министерство на младежта и спорта - СВАЛИ

Финансов отчет за второто тримесечие на 2017 г. за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерство на младежта и спорта -
СВАЛИ

Финансов отчет за първото тримесечие на 2017 г. за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерство на младежта и спорта - СВАЛИ

Бюджет на Министерство на младежта и спорта по области на политики и бюджетни програми за 2017 година - СВАЛИ

Програмен формат на бюджет на Министерство на младежта и спорта за 2017 година - СВАЛИ 

"Формули за разпределяне на средствата през 2017 година, получени по единни разходни стандарти, между държавните спортни училища, финансирани чрез бюджета на Министерството на младежта и спорта"  и "Правила за промени в разпределението на средствата между държавните спортни училища– второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на младежта и спорта, при изменение на броя на учениците" утвърдени със Заповед № РД-09-172/16.03.2017 г.- СВАЛИ   

Разпределение на средствата между държавните спортни училища, финансирани чрез бюджета на ММС по компоненти на формулите, съгласно разпоредбата на чл.290, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование. СВАЛИ

Тримесечни отчети за 2017г.
Първо тримесечие - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | ПросрочениНаличности | Баланс 
Второ тримесечие  - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Просрочени | Наличности | Баланс
Трето  тримесечие - Свали всички отчети (zip. файл)
Четвърто тримесечие - Свали всички отчети (zip. файл)

Ежемесечни отчети на ММС 2017г.
м.01.2017г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Просрочени
м.02.2017г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Просрочени
м.03.2017г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Просрочени | Трансфери 
м.04.2017г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Просрочени | Трансфери
м.05.2017г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Просрочени | Трансфери
м.06.2017г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Просрочени | Трансфери
м.07.2017г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Просрочени | Трансфери
м.08.2017г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Просрочени | Трансфери
м.12.2017г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Трансфери


Януари
05.01.2017 | 06.01.2017 | 09.01.2017 | 10.01.2017 | 11.01.2017 | 12.01.2017 | 13.01.2017 | 16.01.2017 | 17.01.2017 | 19.01.2017 | 23.01.2017 | 24.01.2017 | 25.01.2017 | 26.01.2017 | 27.01.2017 | 30.01.2017 | 31.01.2017
Февруари
02.02.2017 | 03.02.2017 | 06.02.2017 | 07.02.2017 | 08.02.2017 | 09.02.2017 | 10.02.2017 | 13.02.2017 | 14.02.2017 | 15.02.2017 | 16.02.2017 | 17.02.2017 | 20.02.2017 | 21.02.2017 | 22.02.2017 | 23.02.2017 | 24.02.2017 | 27.02.2017 | 28.02.2017
Март
01.03.201702.03.2017 | 06.03.2017 | 07.03.2017 | 08.03.2017 | 09.03.201710.03.201713.03.2017 | 14.03.201715.03.2017
16.03.201717.03.201720.03.201721.03.201722.03.2017 | 24.03.201727.03.2017 | 28.03.2017 | 29.03.2017 | 30.03.2017
31.03.2017 
Април

03.04.2017 | 04.04.2017 | 05.04.2017 | 06.04.2017 | 07.04.2017 | 10.04.2017 | 11.04.2017 | 12.04.2017 | 13.04.2017 | 18.04.2017 |
19.04.2017 | 20.04.2017 | 21.04.2017 | 24.04.2017 | 25.04.2017 | 26.04.2017 | 27.04.2017 | 28.04.2017
Май
02.05.201703.05.201704.05.201705.05.201709.05.201710.05.201711.05.2017 | 12.05.2017 | 15.05.2017 | 16.05.2017 | 17.05.2017 | 18.05.2017 | 19.05.2017 | 22.05.2017 | 23.05.2017 | 25.05.2017 | 26.05.2017 | 29.05.2017 | 30.05.2017 | 31.05.2017
Юни
02.06.201705.06.201706.06.2017 | 07.06.2017 | 08.06.2017 | 09.06.2017 | 12.06.2017 | 13.06.2017 | 14.06.2017 | 15.06.2017 |
16.06.2017 | 19.06.2017 | 20.06.2017 | 21.06.2017 | 22.06.2017 | 23.06.2017 | 26.06.2017 | 27.06.2017 | 28.06.2017 | 29.06.2017 |
30.06.2017
Юли
03.07.2017 | 04.07.2017 | 05.07.2017 | 06.07.2017 | 07.07.2017 | 10.07.2017 | 11.07.2017 | 12.07.2017 | 13.07.2017 | 14.07.2017 | 17.07.2017 | 18.07.2017 | 19.07.2017 | 20.07.2017 | 25.07.2017 | 26.07.2017 | 27.07.2017 | 28.07.2017 | 31.07.2017
Август
01.08.2017 | 02.08.2017 | 03.08.2017 | 04.08.2017 | 07.08.2017 | 08.08.2017 | 09.08.2017 | 10.08.2017 | 11.08.2017 | 15.08.2017 | 16.08.2017 | 17.08.2017 | 21.08.2017 | 23.08.2017 | 25.08.2017 | 28.08.2017 | 29.08.2017 | 30.08.2017 | 31.08.2017
Септември
01.09.201704.09.201705.09.201707.09.201708.09.2017 | 11.09.2017 | 12.09.2017 | 13.09.2017 | 14.09.2017 | 15.09.2017 | 18.09.2017 | 19.09.2017 | 20.09.2017 | 21.09.2017 | 25.09.2017 | 26.09.2017 | 27.09.2017 | 28.09.2017 | 29.09.2017 
Октомври
02.10.2017 | 03.10.2017 | 04.10.2017 | 05.10.2017 | 06.10.2017 | 09.10.2017 | 10.10.2017 | 11.10.2017 | 12.10.2017 | 13.10.2017 | 16.10.2017 | 17.10.2017 | 18.10.2017 | 19.10.2017 | 20.10.2017 | 23.10.2017 | 24.10.2017 | 25.10.2017 | 26.10.2017 | 27.10.2017 | 30.10.2017 | 31.10.2017

Ноември
01.11.2017 | 02.11.2017 | 03.11.2017 | 06.11.2017 | 07.11.2017 | 08.11.2017 | 09.11.2017 | 10.11.2017 | 13.11.201714.11.2017
15.11.201716.11.201717.11.201720.11.201721.11.201722.11.201723.11.201724.11.201727.11.2017 | 29.11.2017

Декември
01.12.2017 | 05.12.2017 | 06.12.2017 | 07.12.2017 | 08.12.2017 | 12.12.2017 | 14.12.2017 | 19.12.2017 | 20.12.2017 | 21.12.2017 |
22.12.2017 | 28.12.2017


1. Одитен доклад и становище на Сметна палата за заверка на годишния финансов отчет на ММС за 2016 г. - СВАЛИ
2. Сборен баланс и отчет за приходите и разходите на ММС - БАЛАНС | ПРИХОДИ И РАЗХОДИ
3. Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета, сметки за средства от ЕС и сметки за чужди средства (Заповед ЗМФ-1338/2015 на Министъра на финансите) - СВАЛИ

Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми за 2016 г. на Министерството на младежта и спорта - Програмен отчет | Резюме | Приложения

Финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2016 г. за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерство на младежта и спорта - СВАЛИ 

Финансов отчет за третото тримесечие на 2016 г. за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерство на младежта и спорта -
СВАЛИ

Финансов отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми за полугодието на 2016 г., на Министерство на младежта и спорта -
СВАЛИ

Финансов отчет за второто тримесечие на 2016 г. за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерство на младежта и спорта - СВАЛИ

Финансов отчет за първото тримесечие на 2016 г. за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерство на младежта и спорта - СВАЛИ

Бюджет на Министерство на младежта и спорта по области на политики и бюджетни програми за 2016 година - СВАЛИ

Програмен формат на бюджет на Министерство на младежта и спорта за 2016 година - СВАЛИ 


Формули за разпределяне на средствата през 2016 година, получени по единни разходни стандарти, между държавните спортни училища, финансирани чрез бюджета на Министерството на младежта и спорта, утвърдени със Заповед № РД-09-107 от 26.02.2016 г. на Министъра на младежта и спорта - СВАЛИ

Правила за промени в разпределението на средствата между държавните спортни училища– второстепенни разпоредители с бюджет към Министъра на младежта и спорта, при изменение на броя на учениците, утвърдени със Заповед № РД-09-107 от 26.02.2016 г. на Министъра на младежта и спорта - СВАЛИ 

Тримесечни отчети на ММС 2016г. 
1 тримесечие - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | Баланс | Наличности 
2 тримесечие - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС | Баланс | Наличности 
3 тримесечие - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕСБаланс | Наличности 
4 тримесечие - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС Баланс | Наличности 

Ежемесечни отчети на ММС 2016г.
м.01.2016г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства
м.02.2016г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства
м.03.2016г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства
м.04.2016г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства
м.05.2016г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС
м.06.2016г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС
м.07.2016г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС
м.08.2016г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС
м.09.2016г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС
м.10.2016г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС
м.11.2016г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС
м.12.2016г. - Бюджет | КСФ | Чужди Средства | ДЕС

Декември
02.12.201605.12.201606.12.201607.12.2016 | 08.12.2016 | 09.12.2016 | 12.12.2016 | 13.12.2016 | 14.12.2016 | 15.12.2016 | 16.12.2016 | 19.12.2016 | 20.12.201621.12.201622.12.2016 | 27.12.2016 | 28.12.2016 | 29.12.2016 |
Ноември 
01.11.201602.11.201603.11.201604.11.201607.11.201608.11.201609.11.201610.11.201611.11.2016 | 14.11.2016 | 15.11.2016 | 16.11.2016 | 17.11.2016 | 18.11.2016 | 21.11.2016 | 22.11.2016 | 23.11.2016 | 24.11.2016 | 25.11.2016 | 28.11.2016 |
29.11.2016 | 30.11.2016
Октомври 
03.10.2016 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | 06.10.2016 | 07.10.2016 | 10.10.2016 | 11.10.2016 | 12.10.2016 | 13.10.2016 | 14.10.2016 | 17.10.2016 | 18.10.2016 | 19.10.2016 | 20.10.2016 | 21.10.2016 | 24.10.2016 | 25.10.2016 | 26.10.2016 | 27.10.2016 | 28.10.2016 |
31.10.2016
Септември
01.09.2016 | 02.09.2016 | 07.09.2016 | 08.09.2016 | 09.09.2016 | 10.09.2016 | 12.09.2016 | 13.09.2016 | 14.09.2016 | 15.09.2016 |
16.09.2016 | 17.09.201619.09.201620.09.201621.09.201626.09.2016 | 27.09.2016 | 28.09.2016 | 29.09.2016 | 30.09.2016
Август
01.08.2016 | 02.08.2016 | 03.08.2016 | 04.08.2016 | 05.08.2016 | 08.08.2016 | 09.08.2016 | 10.08.2016 | 11.08.2016 | 12.08.2016 |
15.08.2016 | 16.08.2016 | 17.08.2016 | 18.08.2016 | 19.08.2016 | 22.08.2016 | 23.08.2016 | 24.08.2016 | 25.08.2016 | 26.08.2016 |
29.08.2016 | 30.08.2016 | 31.08.2016
Юли 
01.07.2016 | 04.07.201605.07.201606.07.2016 | 07.07.2016 | 08.07.2016 | 11.07.2016 | 12.07.2016 | 13.07.2016 | 14.07.2016 | 
15.07.2016 | 18.07.2016 | 19.07.2016 | 20.07.2016 | 21.07.2016 | 22.07.2016 | 25.07.2016 | 26.07.2016 | 27.07.2016 | 28.07.2016 |
29.07.2016
Юни
01.06.201602.06.201603.06.2016 | 06.06.2016 | 07.06.2016 | 08.06.2016 | 09.06.2016 | 10.06.2016 | 13.06.2016 | 14.06.2016 |
15.06.2016 | 16.06.2016 | 20.06.2016 | 21.06.2016 | 22.06.2016 | 23.06.2016 | 24.06.2016 | 27.06.2016 | 28.06.2016 | 29.06.2016 |
30.06.2016
Май
03.05.2016 | 04.05.2016 | 05.05.2016 | 09.05.2016 | 10.05.2016 | 11.05.2016 | 12.05.2016 | 13.05.2016 | 14.05.2016 | 16.05.2016 | 
18.05.2016 | 19.05.2016 | 20.05.2016 | 25.05.2016 | 26.05.2016 | 27.05.2016 | 30.05.2016 | 31.05.2016
Април
01.04.2016 | 04.04.2016 | 05.04.2016 | 06.04.2016 | 07.04.2016 | 08.04.2016 | 11.04.2016 | 12.04.2016 | 14.04.2016 | 15.04.2016 | 
18.04.2016 | 19.04.2016 | 20.04.2016 | 21.04.2016 | 22.04.2016 | 25.04.2016 | 26.04.2016 | 27.04.2016 | 28.04.2016 
Март
02.03.201607.03.2016 | 08.03.2016 | 09.03.2016 | 10.03.2016 | 11.03.2016 | 12.03.2016 | 14.03.2016 | 15.03.2016 | 16.03.2016 |
17.03.2016 | 18.03.2016 | 21.03.2016 | 22.03.2016 | 23.03.201624.03.2016 | 25.03.2016 | 28.03.2016 | 29.03.2016 | 30.03.2016 |
31.03.2016
Февруари
01.02.201602.02.2016 | 03.02.2016 | 04.02.2016 | 05.02.2016 | 08.02.2016 | 09.02.2016 | 10.02.2016 | 11.02.2016 | 12.02.2016 | 
15.02.2016 | 16.02.2016 | 17.02.2016 | 18.02.2016 | 19.02.2016 | 22.02.2016 | 23.02.2016 | 25.02.2016 | 26.02.2016 | 29.02.2016 
Януари
05.01.201606.01.2016 | 07.01.2016 | 08.01.2016 | 11.01.201612.01.2016 | 13.01.2016 | 14.01.2016 | 15.01.2016 | 18.01.2016 | 
19.01.2016 | 20.01.2016 | 21.01.2016 | 22.01.2016 | 25.01.2016 | 26.01.2016 | 27.01.2016 | 28.01.2016 | 29.01.2016 

Одитен доклад и становище на Сметна палата за заверка на годишния финансов отчет за 2015 г. на ММС
Отвори доклад и становище

Отчети за касово изпълнение за 2015 г. - Бюджет | ДЕС | КСФ | Чужди Средства

Счетоводен отчет - Баланс за 2015 г. Свали


Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми за 2015 г. на Министерството на младежта и спорта - Програмен отчет | Резюме | Приложения

Финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2015 г. за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерство на младежта и спорта - СВАЛИ

Финансов отчет за третото тримесечие на 2015 г. за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерство на младежта и спорта - СВАЛИ

Финансов отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми за полугодието на 2015 г., на Министерство на младежта и спорта - СВАЛИ

Касов отчет за изпълнението на бюджета, включително за сметките за средства от Европейския съюз, за второто тримесечие на 2015 година - СВАЛИ

Касов отчет за изпълнението на бюджета, включително за сметките за средства от Европейския съюз, за месец Юли 2015 година. - СВАЛИ 

Финансов отчет за второто тримесечие на 2015 г. за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерство на младежта и спорта - СВАЛИ 

Касов отчет за изпълнението на бюджета, включително за сметките за средства от Европейския съюз, за месец Юни 2015 година. - СВАЛИ


Финансов отчет за първото тримесечие на 2015 година за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на младежта и спорта
Приложение I | Приложение II

Касов отчет за изпълнението на бюджета, включително за сметките за средства от Европейския съюз, за първото тримесечие на 2015 година - СВАЛИ

Формули за разпределяне на средствата през 2015 година, получени по единни разходни стандарти, между държавните спортни училища, финансирани чрез бюджета на Министерството на младежта и спорта, утвърдени със Заповед № РД-09-95 от 27.02.2015 г. на Министъра на младежта и спорта -
СВАЛИ 

Правила за промени в разпределението на средствата между държавните спортни училища– второстепенни разпоредители с бюджет към Министъра на младежта и спорта, при изменение на броя на учениците, утвърдени със Заповед № РД-09-95 от 27.02.2015 г. на Министъра на младежта и спорта - СВАЛИ


Бюджет на Министерство на младежта и спорта по области на политики и бюджетни програми за 2015 година - СВАЛИ

Програмен формат на бюджет на Министерство на младежта и спорта за 2015 година - СВАЛИ

Януари 
08/01/2015 | 09/01/2015 | 16/01/2015 | 19/01/2015 | 20/01/2015 | 21/01/2015 | 22/01/2015 | 23/01/2015 | 24/01/2015 | 26/01/2015 | 27/01/2015 | 28/01/2015 | 29/01/2015
Февруари
04/02/2015 | 05/02/2015 | 06/02/2015 | 09/02/2015 | 10/02/2015 | 11/02/2015 | 12/02/2015 | 13/02/2015 | 16/02/2015 | 17/02/2015 | 18/02/2015 | 19/02/2015 | 20/02/2015 | 23/02/2015 | 25/02/2015 | 26/02/2015
Март
05/03/2015 | 10/03/2015 | 11/03/2015 | 12/03/2015 | 13/03/2015 | 16/03/2015 | 17/03/2015 | 18/03/2015 - 19/03/2015 | 20/03/2015 | 21/03/2015 | 23/03/201524/03/201525/03/201526/03/201527/03/2015 | 30/03/2015 - 31/03/2015
Април
01/04/2015 - 02/04/2015 | 03/04/2015 | 06/04/2015 | 07/04/2015 | 08/04/2015 | 09/04/2015 | 14/04/2015 | 15/04/2015 | 16/04/2015 | 17/04/2015 | 20/04/2015 | 21/04/2015 | 22/04/2015 | 23/04/2015 | 24/04/2015 | 27/04/2015 | 28/04/2015 | 29/04/2015
Май
04/05/2015 | 05/05/2015 | 07/05/2015 | 08/05/2015 | 11/05/2015 | 12/05/2015 | 13/05/2015 | 14/05/2015 | 15/05/2015 | 18/05/2015 | 19/05/2015 | 20/05/2015 | 21/05/2015 | 22/05/2015 | 25/05/2015 | 26/05/2015 | 27/05/2015 | 28/05/2015
Юни
02/06/2015 | 03/06/2015 | 04/06/2015 | 05/06/2015 | 08/06/2015 | 09/06/2015 | 10/06/2015 | 11/06/2015 | 12/06/2015 | 15/06/2015 | 16/06/2015 | 17/06/2015 | 18/06/2015 | 19/06/2015 | 23/06/2015 | 24/06/2015 | 25/06/2015 | 26/06/2015 | 29/06/2015
Юли
01/07/2015 | 02/07/2015 | 03/07/2015 | 06/07/2015 | 07/07/2015 | 08/07/2015 | 09/07/2015 | 10/07/2015 | 13/07/2015 | 14/07/2015 | 15/07/2015 | 17/07/2015 | 20/07/2015 | 21/07/2015 | 22/07/2015 | 23/07/2015 | 24/07/2015 | 27/07/2015 | 28/07/2015 | 29/07/2015 | 30/07/2015
Август
03/08/2015 | 04/08/2015 | 05/08/2015 | 06/08/2015 | 07/08/2015 | 10/08/2015 | 12/08/2015 | 13/08/2015 | 14/08/2015 | 17/08/2015 | 18/08/2015 | 19/08/2015 | 20/08/2015 | 21/08/2015 | 24/08/2015 | 25/08/2015 | 26/08/2015 | 27/08/2015 | 28/08/2015
Септември
02/09/2015 | 03/09/2015 | 04/09/2015 | 07/09/2015 | 08/09/2015 | 09/09/2015 | 10/09/2015 | 11/09/2015 | 15/09/2015 | 16/09/2015 | 17/09/2015 | 18/09/2015 | 24/09/2015 | 25/09/2015 | 28/09/2015 | 29/09/2015 | 30/09/2015
Октомври
01/10/2015 | 02/10/2015 | 05/10/2015 - 09/10/2015 | 12/10/2015 | 13/10/2015 | 14/10/2015 | 15/10/2015 | 16/10/2015 - 20/10/2015 | 21/10/2015 - 26/10/2015 | 27/10/2015 | 27/10/2015 - 30/10/2015
Ноември
02/11/2015 - 17/11/2015 | 18/11/2015 - 26/11/2015
Декември
01/12/2015 - 04/12/2015
 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2019 Министерство на младежта и спорта