Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Документи   Формуляри

Образци за кандидатстване за издаване/подновяване на спортна лицензия: 
    1. Образец 1 - Заявление за издаване/подновяване на спортна лицензия 
    2. Образец 2 - декларация 
    3. Образец 3 - декларация 
    4. Образец 4 - декларация 
    5. Образец 5 - декларация 
    6. Образец 6 - Справка за дейността на лицензираните спортни федерации 
    7. Образец 7 - Информация за дейността на лицензираните многоспортови федерации 
    8. Образец 8 - Информация за дейността на национални спортни организации


Необходими документи за вписване на спортни клубове в Националния регистър на ММС свали

Образци на декларации и писма, във връзка с отпускане на месечни премии на олимпийските медалисти, прекратили активна състезателна дейност, на личните треньори на олимпийските медалисти и на старши треньорите на сборните олимпийски отбори по съответния спорт, съгласно чл.59б, ал.2, точки 5, 7 и 8, ал.7 и ал.8 от ЗФВС.
Декларация олимпийски медалист  |  Декларация личен треньор  |  Писмо БОК лични треньори  |  Писмо БОК старши треньори    Писмо МФВС треньори    Данни треньори


Форма на предложение за придобиване на българско гражданство от лице, по реда на чл.16 от Закона за българското гражданство   свали

Формуляри за кандидатстване по Наредба № 2 от 08.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения.
Проект за кандидатстване
Съдържание на проекта  -  Образец 1 - Проект  |  Образец 2  |  Образец 3 - Декларация  
Образец 4 - Отчет за изпълнение на проекта  |  Образец 5 - Констативен протокол  

ФОРМУЛЯР ПО ЧЛ. 98, АЛ. 1 И АЛ. 2  ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА (ППЗФВС) ЗА ВПИСВАНЕ НА ДАННИ ЗА СПОРТНИ ОБЕКТИ И ОБЕКТИ ЗА СОЦИАЛЕН ТУРИЗЪМ – ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ ИЛИ СОБСТВЕНОСТ НА ЕДНОЛИЧНО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО С ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ, ПРЕДОСТАВЕНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ     свали

ФОРМУЛЯР
ПО ЧЛ. 98, АЛ. 1 И АЛ. 2  ОТ ППЗФВС ЗА ВПИСВАНЕ НА ДАННИ ЗА СПОРТНИ ОБЕКТИ И ОБЕКТИ ЗА СОЦИАЛЕН ТУРИЗЪМ – ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ ИЛИ СОБСТВЕНОСТ НА ЕДНОЛИЧНО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО С ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ, ПРЕДОСТАВЕНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВА    свали

ФОРМУЛЯР ПО ЧЛ. 98, АЛ. 1 И АЛ. 2  ОТ ППЗФВС ЗА ВПИСВАНЕ НА ДАННИ ЗА СПОРТНИ ОБЕКТИ И ОБЕКТИ ЗА СОЦИАЛЕН ТУРИЗЪМ – ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЛАСТИ     свали

ФОРМУЛЯР
ПО ЧЛ. 98, АЛ. 1 И АЛ. 2  ОТ ППЗФВС ЗА ВПИСВАНЕ НА ДАННИ ЗА СПОРТНИ ОБЕКТИ И ОБЕКТИ ЗА СОЦИАЛЕН ТУРИЗЪМ – ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА    свали

ФОРМУЛЯР ПО ЧЛ. 98, АЛ. 1 ОТ ППЗФВС ЗА ВПИСВАНЕ НА ДАННИ ЗА СПОРТНИ ОБЕКТИ И ОБЕКТИ ЗА СОЦИАЛЕН ТУРИЗЪМ – ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ФЕДЕРАЦИИ     свали

ФОРМУЛЯР ПО ЧЛ. 98, АЛ. 1 И АЛ. 2  ОТ ППЗФВС ЗА ВПИСВАНЕ НА ДАННИ ЗА СПОРТНИ ОБЕКТИ И ОБЕКТИ ЗА СОЦИАЛЕН ТУРИЗЪМ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ИЛИ СОБСТВЕНОСТ НА ЕДНОЛИЧНО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ    свали

ФОРМУЛЯР ПО ЧЛ. 98, АЛ. 1 ОТ ППЗФВС ЗА ВПИСВАНЕ НА ДАННИ ЗА СПОРТНАТА БАЗА В УЧИЛИЩАТА –  ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ    свали

ФОРМУЛЯР ПО ЧЛ. 98, АЛ. 1 ОТ ППЗФВС ЗА ВПИСВАНЕ НА ДАННИ ЗА СПОРТНАТА БАЗА В УЧИЛИЩАТА –  ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ     свали

ФОРМУЛЯР ПО ЧЛ. 98, АЛ. 1 ОТ ППЗФВС ЗА ВПИСВАНЕ НА ДАННИ ЗА СПОРТНАТА БАЗА В АКРЕДИТИРАНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА    свали

ФОРМУЛЯР ПО ЧЛ. 98, АЛ. 1 ОТ ППЗФВС ЗА ВПИСВАНЕ НА ДАННИ ЗА СПОРТНАТА БАЗА В УЧИЛИЩАТА - ОБЩИНСКА, ДЪРЖАВНА ИЛИ ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ    свали

 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2018 Министерство на младежта и спорта