Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Документи   Проектодокументи
предишна стр. 1 2 3 4 5 следваща стр.
предишна стр. 1 2 3 4 5 следваща стр.

07.04.2017
които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините (обн. ДВ бр. 58 от 2000г.)

 Доклад | Проект на ПМСОценка на въздействието | Становище по оценката

23.02.2017
Приет с Постановление № 151 на Министерския съвет от 2003 г., (обн., ДВ, бр. 64 от 18.07.2003 г., в сила от 18.07.2003 г., изм., бр. 89 от 8.11.2005 г., бр. 54 от 4.07.2006 г., в сила от 1.07.2006 г., изм. и доп., бр. 100 от 21.11.2008 г., в сила от 21.11.2008 г., изм., бр. 79 от 6.10.2009 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., в сила от 11.01.2011 г., бр. 84 от 2.11.2012 г., в сила от 2.11.2012 г., бр. 33 от 11.04.2014 г., в сила от 11.04.2014 г., доп., бр.74 от 5.09.2014 г., в сила от 5.09.2014 г., изм. и доп., бр. 54 от 17.07.2015 г., в сила от 17.07.2015 г.)

 Доклад | Проект на ПМС | Частична оценка на въздействието

20.02.2017

13.02.2017
приет с Постановление № 142 на Министерския съвет от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2013 г., изм. и доп., бр. 97 от 2013 г., бр. 50 и 102 от 2014 г., изм. бр. 96 от 2016 г.)

01.02.2017

26.01.2017

11.01.2017

30.11.2016
приета с Постановление № 68 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 28 /2016 г.)

 Доклад | Постановление на МС | Частична оценка на въздействието

03.11.2016
Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение на Устройствения правилник на Министерството на младежта и спорта, приет с Постановление №142 на Министерския съвет от 2013 г.

Доклад | Постановление на МС

05.10.2016
 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2017 Министерство на младежта и спорта