Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Документи   Проектодокументи

Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта

23.02.2017
Приет с Постановление № 151 на Министерския съвет от 2003 г., (обн., ДВ, бр. 64 от 18.07.2003 г., в сила от 18.07.2003 г., изм., бр. 89 от 8.11.2005 г., бр. 54 от 4.07.2006 г., в сила от 1.07.2006 г., изм. и доп., бр. 100 от 21.11.2008 г., в сила от 21.11.2008 г., изм., бр. 79 от 6.10.2009 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., в сила от 11.01.2011 г., бр. 84 от 2.11.2012 г., в сила от 2.11.2012 г., бр. 33 от 11.04.2014 г., в сила от 11.04.2014 г., доп., бр.74 от 5.09.2014 г., в сила от 5.09.2014 г., изм. и доп., бр. 54 от 17.07.2015 г., в сила от 17.07.2015 г.)

 Доклад | Проект на ПМС | Частична оценка на въздействието
 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2017 Министерство на младежта и спорта