Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Документи   Проектодокументи
предишна стр. 1 2 3 4 5 следваща стр.
предишна стр. 1 2 3 4 5 следваща стр.

29.09.2017

10.08.2017

05.07.2017

30.06.2017
приет с Постановление № 142 на Министерския съвет от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2013 г., изм. и доп., бр. 97 от 2013 г., бр. 50 и 102 от 2014 г., изм. бр. 96 от 2016 г., изм. и доп., бр. 27 от 2017 г.)

Доклад | Проект на ПМС | Оценка на въздействието | Становище

13.06.2017
приета с Постановление № 453 на Министерския съвет от 2014 г. (обн., ДВ, бр. 2 от 2015 г. изм. и доп., бр. 88 от 2016 г. и бр. 27 от 2017 г.) 

 Доклад | Проект на ПМС | Оценка на въздействието

01.06.2017

26.01.2017

11.01.2017

30.11.2016
приета с Постановление № 68 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 28 /2016 г.)

 Доклад | Постановление на МС | Частична оценка на въздействието

03.11.2016
Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение на Устройствения правилник на Министерството на младежта и спорта, приет с Постановление №142 на Министерския съвет от 2013 г.

Доклад | Постановление на МС
 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2017 Министерство на младежта и спорта