Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Документи   Проектодокументи
предишна стр. 1 2 3 4 5 6 7 следваща стр.
предишна стр. 1 2 3 4 5 6 7 следваща стр.

10.06.2019
 в институции в системата на предучилищното и училищното образование и във висшите училища

    Проект на ПМС 
    Доклад от министъра на младежта и спорта
    Предварителна частична оценка на въздейтсвие 
    Становище на дир. "Модернизация на администрацията" на МС

20.05.2019

03.05.2019

09.04.2019

05.03.2019

20.02.2019

20.02.2019

08.01.2019

21.12.2018

13.12.2018
приет с Постановление № 142 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2013 г., изм. и доп., бр. 97 от 2013 г., бр. 50 и 102 от 2014 г., изм., бр. 96 от 2016 г. изм. и доп., бр. 27 и 65 от 2017 г.)

    Доклад | Проект на ПМС | Оценка на въздействието | 
    Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“
 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2019 Министерство на младежта и спорта