Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Календар

Календар на събитията в секторите „Младеж“ и „Спорт“ по време на Българското председателство на Съвета на ЕС в София

18.12.2017
 

24-25 януари 2018 г. - Семинар „Предотвратяване на употребата на допинг в професионалния и в спорта за всички чрез обучение и разследване“ (София)

16-19 април 2018 г. - Конференция по младежки въпроси (София)

19-20 април 2018 г. - Среща на генералните директори, отговарящи за младежката политика (София)

11-12 юни 2018 г. - Среща на генералните директори, отговарящи за спорта в ЕС (София)

12-13 юни 2018 г. - Конференция: „Спортът за всички като инструмент за интеграция и мост между традиции и иновации“ (София)
 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2020 Министерство на младежта и спорта