Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Календар

Заповеди

19.07.2013
Заповед  за създаване на Експертен съвет по физическо възпитание и спорт като консултативно звено към Министъра на младежта и спорта свали

Заповед  за създаване на Обществен съвет  като консултативно звено за обсъждане на въпроси, свързани с осъществяването на държавната политика в областта на младежта свали 

Заповед за създаване на  Обществен съвет като консултативно звено за обсъждане на въпроси, свързани с осъществяване на държавната политика в областта на спорта и социалния туризъм. свали

Заповед за определяне на експертна комисия, която да изготви Национална програма за развитие на спорта 2013 – 2016 г. свали

Заповед за създаване на експертна комисия, която да изготви проект на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортни дейности от Министерството на младежта и спорта. свали

Заповед за създаване на експертна комисия за изготвяне на методика за категоризация на спортовете свали

 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2017 Министерство на младежта и спорта