Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Обявления
предишна стр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 следваща стр.
предишна стр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 следваща стр.
10.03.2017
10.03.2017
20.02.2017
20.02.2017
06.02.2017
11.01.2017
21.12.2016
05.12.2016
от Приложение №3 към чл. 13б от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, публикувани в ДВ, бр.49 от 2013 г. и Заповед №16-1849-1/29.11.2016 г. на изпълнителния директор на НСБ ЕАД
28.11.2016
25.11.2016
 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2017 Министерство на младежта и спорта