Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Обявления
предишна стр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 следваща стр.
предишна стр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 следваща стр.
07.04.2020
31.03.2020
27.03.2020
26.03.2020
25.03.2020
17.03.2020
1. Съгласно т. 5 от Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването се преустановява до 29.03,2020 г. провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове, фитнес-зали и други).
2. Съгласно т. 4 от Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването се преустановяват до 29.03.2020 г. всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно- организационната им форма.
12.03.2020
11.03.2020
09.03.2020
08.03.2020
 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2020 Министерство на младежта и спорта