Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Обявления
предишна стр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 следваща стр.
предишна стр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 следваща стр.
14.03.2018
12.03.2018

08.03.2018
15.02.2018
09.02.2018
СПИСЪК НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ С ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА 2018 г., СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № РД-09-68/08.02.2018 г.
17.01.2018
11.12.2017
07.12.2017
07.12.2017
30.11.2017
„Подобряване на административния капацитет Министерство на младежта и спорта за успешно изпълнение на проектите по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ на ОПРР 2014-2020“
 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2018 Министерство на младежта и спорта