Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Обявления

На вниманието на спортните организации, желаещи да кандидатстват с проекти по „Програма за развитие на спорта за хора с увреждания“ на ММС през 2017 г.

25.11.2016

    Министърът на младежта и спорта със Заповед № РД-09-623/18.11.2016 г., утвърди „Програма за развитие на спорта за хора с увреждания“ на ММС за 2017 г.
    Основна цел на Програмата е подобряване на условията и осигуряване на възможности за адаптирана двигателна активност и практикуване на спорт от хора с увреждания, подготовка и участие на спортисти с увреждания в състезания и прояви, включени в международния спортен календар на съответната спортна организация и в държавни първенства. 
    По Програмата могат да кандидатстват лицензирани спортни федерации, развиващи спортове за хора с увреждания.
    Програмата включва две отделни Направления:

  • Направление „Спортно-състезателна дейност на хора с увреждания“
  • Направление „Спорт в свободното време за хора с увреждания“

    Крайният срок за кандидатстване с проекти по Програмата е 17:30 ч. на 31 декември 2016 г. За дата на подаване се счита датата на входящия номер на проекта, получен при постъпването му в деловодството на ММС, независимо от начина на подаване – директно в деловодство, чрез куриер или по поща.
    Образците на документи за кандидатстване и отчитане, са публикувани на Интернет страницата на ММС, секция „Програми”, „Програма за развитие на спорта за хора с увреждания“ 2017 г.

 


 

 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2018 Министерство на младежта и спорта