Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Обявления

На вниманието на лицата, които имат интерес към осъществяване на проекти в областта на спорта в Република Северна Македония

21.07.2020

    Посолството на Република Северна Македония в София информира Министерство на външните работи на Република България за публична покана от страна на Правителството на Република Северна Македония за подаване на искане за създаване на статут на инвестиционен проект по Закона за стратегическите инвестиции в Република Северна Македония, която е с валидност 31 януари 2021 г.  Според Закона за стратегическите инвестиции на Република Северна Македония инвестицията може да бъде в различни сектори, които са поименно изброени и сред тях е включен и сектора на спорта. В поканата е описана процедурата, изискванията и сроковете за кандидатстване за проекти за стратегическа инвестиция.  
    
Текстът на публичната покана може да бъде намерен на сайта на Министерство на икономиката на Република Северна Македония: http://www.economy.gov.mk/doc/2810.

 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2020 Министерство на младежта и спорта