Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Обявления

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕПЪЛНОТИ И/ИЛИ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ ПО ПРОЕКТИ, ПОДАДЕНИ В СРОКА ПО § 7 ОТ ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 08.07.2019 Г. ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ИЗГРАЖДАНЕТО И ОБНОВЯВАНЕТО НА СПОРТНИ ОБЕКТИ

03.10.2019
 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2020 Министерство на младежта и спорта