Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Обявления

На вниманието на спортните клубове, кандидатствали с проекти по програма „Научи се да плуваш” за 2020 г.

29.06.2020
    Отложеното изпълнение на програмата на ММС „Научи се да плуваш“ за 2020 г. поради настъпилата пандемия от COVID-19, извънредното положение в страната и необходимостта от спазване на противоепидемичните мерки, в т.ч. преустановяване провеждането на масови мероприятия и спортни дейности, чието начало бе планирано за 1 април 2020 г. може да започне не по-рано от 1-ви август 2020 г. в съответствие с обстановката в страната.
    На спортните клубове с одобрени проекти по програмата, ще бъдат предоставени възможности за:
    
-       удължаване сроковете на договорите им и изпълнение на дейностите и проектите до края на календарната година - 31 декември 2020 г.;
    
-        изготвяне на нови план-графици на спортните занимания, както и последващото им актуализиране, при необходимост и в зависимост от обстановката по места;
    
-       смяна на мястото на провеждане на заниманията (спортната база) и/или на спортните специалисти, включени в проекта, при необходимост.
    
В тази връзка спортните клубове, изпълнители на одобрените проекти, ще получат указания от ММС за сключване на договорите, същите ще се публикуват и на интернет страницата на ММС.
    
Информацията за одобрените със заповед на министъра на младежта и спорта проекти на спортни клубове, е публикувана на интернет страницата на ММС, Раздел „Програми“, програма „Научи се да плуваш“ 2020 г.
 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2020 Министерство на младежта и спорта