Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Обявления

На вниманието на спортните организации, кандидатстващи с проекти по „Програма за развитие на спорта за хора с увреждания“ на ММС през 2020 г.

19.11.2019

    Министърът на младежта и спорта утвърди със Заповед № РД-09-648/19.11.2019 г.  „Програма за развитие на спорта за хора с увреждания“ на ММС за 2020 г.

    Основна цел на Програмата е подобряване на условията и осигуряване на възможност за адаптирана физическа активност, практикуване на спорт и участие в спортни прояви и състезания на хора с увреждания с оглед подобряване качеството на живота им и социална интеграция.

    По Програмата могат да кандидатстват лицензирани спортни федерации, развиващи спортa за хора с увреждания.

    Програмата включва две отделни Направления:

        - Направление „Спортно-състезателна дейност на хора с увреждания“

        - Направление „Спорт в свободното време за хора с увреждания“

    Крайният срок за кандидатстване с проекти по Програмата е 17:30 ч. на 18 декември 2019 г. За дата на подаване се счита датата на входящия номер на проекта, получен при постъпването му в деловодството на ММС, независимо от начина на подаване – директно в деловодство, чрез куриер или по поща.

    Образците на документи за кандидатстване и отчитане са публикувани на Интернет страницата на ММС, секция „Програми“, „Програма за развитие на спорта за хора с увреждания“ за 2020 г.

 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2020 Министерство на младежта и спорта