Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Обявления

Заповед № РД-16-38/01.08.2019 г. и документация за обявяване на търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 10 г. на част от недвижим имот - публична държавна собственост

01.08.2019
Заповед № РД-16-38/01.08.2019 г. и документация за обявяване на търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 10 г. на част от недвижим имот - публична държавна собственост, представляващ плувен комплекс, находящи се в административната сграда на Министерство на младежта и спорта, гр. София, район Средец, бул. "Васил Левски" № 75.

Договор | Предложение | Приложения | Указания | ЗаповедЗаявление 
 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2019 Министерство на младежта и спорта