Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Обявления

Заповед № РД- 16-75/14.11.2018 г. на Министъра на младежта и спорта за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот

— частна държавна собственост, представляващ, съгласно Акт за държавна собственост № 5245/20.01.2014 г.
20.11.2018
 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2019 Министерство на младежта и спорта